BFUF leder samtal om forskningsfinansiering på nordiskt symposium

BFUF har gjort återkommande kartläggningar av besöksnäringsrelaterade forskningsprojekt och deras finansiering. Illustrationer: Stina Wirsén

Northors-symposiet samlar en majoritet av nordens forskare inom turism och besöksnäring

Nästa vecka samlas en majoritet av nordens forskare inom turism och besöksnäring i Östersund. Det är dags för det 31:a Northorssymposiet (Nordic Society for Tourism and Hospitality Research). Forskarsymposiet roterar i de fem nordiska länderna och landar därmed vart femte år i Sverige.

Flera BFUF-projekt kommer att presenteras och vi anordnar en BFUF-session om finansiering av besöksnäringsrelevant forskning och innovation. Vi är också med i en avslutande paneldiskussion om nytänkande rörande turismens hållbara framtid. I panelen medverkar bland andra STF:s Daniel Skog. Mer om hans tankar om hållbart resande hittar du i vår intervju med honom här.

Mer information

Onsdag den 20 september
Nothing is for nothing – The position and financial resources for R&D in the areas of hospitality, tourism and the cultural and creative sectors?
Kl. 14.00 – 15.20
Medverkande
Johan Edman, Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Åsa Minoz, Viable Cities
Dieter Müller, Umeå universitet
Stina Algotson och Eva Fohlstedt, BFUF

Torsdag den 21 september
Avslutande paneldiskussion:
Rethinking tourism for a sustainable future – solutions in theory and practice
kl. 10.20 – 11.20
Medverkande
Stina Algotson, vd BFUF
Dimitri Ioannides, forskare Etour
Maria Lexhagen, forskare Etour 
Robert Pettersson, forskare Etour (samtalsledare)
Stefan Sjöstrand, vd Skistar
Daniel Skog, hållbarhetsansvarig
Svenska Turistföreningen, STF

Läs mer om Northors-symposiet här.

Rapporter
BFUFs kartläggningar av besöksnäringsrelaterad forskning finns att ladda ner här. (Rapporter #3, 5, 13 och 19).
Nästa rapport kommer 2024.

Fler Nyheter