STF: Unga efterfrågar klimatsmarta resealternativ – verkligheten sätter stopp

Daniel Skog, hållbarhetsansvarig STF. Foto: STF

Intervju ur BFUF-rapport #23 Morgondagens gröna turist?.

Svenska Turistförenings (STF) gäster efterfrågar hållbara boenden i allt högre grad. Fler av de yngre vill också kunna resa klimatsmart till STF:s 250 anläggningar. Tågbiljetter som släpps alltför sent och en dåligt utbyggd kollektivtrafik över läns- och regiongränserna är några hinder för detta. Det måste göras enklare att resa och semestra hållbart, menar Daniel Skog, hållbarhetsansvarig på STF.

Transportfrågan diskuteras flitigt
År 2022 hade STF:s anläggningar 875 000 gästnätter. Cirka en fjärdedel av gästerna anlände via tåg – en stor andel i jämförelse med andra besöksnäringsföretag. Och fler gäster vill resa kollektivt.

– Vi märker väldigt tydligt, särskilt bland unga, en jätteefterfrågan på att kunna resa klimatsmart till och under semestern. Men många upplever osäkerhet kring att resa med tåg och andra kollektiva färdmedel

Transporter är den hållbarhetsfråga STF ser störst diskussion och uppmärksamhet kring idag.

– Där motsvarar inte förväntningarna verkligheten över huvud taget. Länstrafiken är inte standardiserad och uppbyggd för att fungera nationellt. Regioner har olika appar och betalningslösningar. Ålderskategorierna skiljer sig också åt. Du vet inte om du klassas som ungdom, inte heller vad som räknas som pensionär, när du ska resa med ett nytt länstrafikbolag. Vi har en samhällsstruktur som inte alls svarar upp till önskan om hållbart resande. Gäster kontaktar vår kundtjänst hela tiden med frågor om transport, vi hjälper med att tolka och stötta så mycket vi kan. Som forskarna konstaterar i sina resultat är enkelhet och tillgänglighet, vid både köptillfället och i resans upplägg, viktiga faktorer för att öka det klimatsmarta resandet.

Osäker kollektivtrafik leder till avbokning
Besökare till mer speciella destinationer, som Kebnekaise och Saltoluokta fjällstationer, bokar boende med god framförhållning, kanske ett år i förväg. In i det sista kan det vara oklart om resan blir av.

– Det händer att tågbiljetter släpps först några veckor innan avresan på grund av Trafikverkets sena banarbetesplanering. Då är det lätt att gästen blir orolig. För bilresor finns en fungerande infrastruktur, du vet att och när du kan ta dig fram, och flygbiljett kan bokas ett år i förväg. Men när det gäller tåg och buss måste du vänta in i det sista och hoppas på att din anslutning kommer att finnas. Då händer det att gästen vill avboka sitt boende helt.

Hållbarhet sällan köpavgörande
Väl på plats har STF:s gäster en förväntan på att anläggningarna ska vara hållbara.

– Hållbarhet är kanske inte det avgörande när man tar själva beslutet om ett boende utan snarare något man förväntar sig ska finnas. Man vill till exempel ha möjlighet till sopsortering, att det används miljöanpassade rengöringsprodukter och många vill kunna välja ekologisk mat. Gästen blir kritisk om det visar sig att det inte finns ett hållbarhetstänk på både boendet och platsen, levererar vi inte syns det i gästkommentarerna.

Ihållande intresse för naturturism och önskan att bidra till platsen
Under pandemin ökade intresset för naturturism och semester på hemmaplan. Trenden verkar hålla i sig.

– Vi ser en bred efterfrågan på naturnära turism. Den accelererade under pandemin och har stabiliserats på en högre nivå än tidigare. En hållbarhetsaspekt vi ser är att många av våra gäster vill kunna bidra positivt till den specifika platsen de besöker. Här anar jag en ökande efterfrågan. Man vill inte se på sin naturnära semester som något som tär på en destination, utan vill stötta bygden eller regionen genom att resa dit. Det kan handla om hur lokala leverantörer, livsmedelsproducenter och hantverkare används. Gästen behöver få bekräftat att den bidrar på ett positivt sätt, kan den inte det blir den besviken.

Dugnad trendar
Daniel ser en tilltagande trend att gästerna också vill bidra praktiskt.

– De senaste åren har vi sett allt fler medlemmar som väljer att lägga delar av sin semester på att till exempel renovera fjällstugor åt STF, det vi kallar dugnad. Man vill både vandra i fjällen och samtidigt spika på våra fjällstugor för att göra det lättare för flera att komma ut i naturen.

Certifieringar bidrar till lojalitet
STF har studerat om miljö- och hållbarhetsmärkningar kan bidra till affärsnytta.

– Vi har tittat ganska noga på och försökt tillgodogöra oss forskning om hållbarhetscertifiering kan leda till ett ökat köpbeteende. Det är svårt att se belägg för detta, däremot går certifieringar att koppla till ökad lojalitet och kundnöjdhet, eller som i vårt fall ökad medlemsnytta. Jag känner igen mig i forskarnas resonemang om att det kan vara framgångsrikt att lyfta fram certifieringar. Men det viktiga är att leverera kvalitet. Har man ett bra kvalitetstänk, bra servicenivå och bra relation med sina gäster har man också generellt ett bra hållbarhetsarbete.

Mer information

Intervjun med Daniel Skog finns i rapporten Morgondagens gröna turist?.
Ladda ner den här.

Läs mer om projektet Morgondagens gröna turist? här.

STF har 250 boenden (juni 2023), från Smygehuk i söder till Pältsa i norr. Alla dessa har avgivit ett hållbarhetslöfte. Flera boenden är certifierade KRAV eller Green Key.
Föreningen har 228 000 medlemmar.
STF har målet att halvera sin direkta klimatpåverkan från egen verksamhet till 2030. Gästernas resor till och från boendena står för merparten av de indirekta utsläppen, därför är även transportfrågan viktig för STF.

Läs mer om STF:s hållbarhetsarbete här.

Fler Nyheter