BFUF satsar drygt 4 miljoner på forskning för grön omställning

BFUF har beslutat om tre nya forskningsprojekt.

– Projekten som BFUFs styrelse beviljat medel har fokus på grön omställning i besöksnäringen. I ett av projekten ska forskarna studera hur destinationers varumärken och budskap om hållbarhet också kan uppmuntra till ett hållbart gästbeteende. I det andra kommer forskare och Svenska turistföreningen tillsammans utveckla åtgärder för utsläppsminskning i anslutning till fjällstationer och stugor i väglöst land. Det tredje projektet undersöker om och hur traditionell måltidskultur med förrådshushållning, det som gällde innan kylteknik och färskvaror blev norm, kan bidra till en mer hållbar restaurangbransch och en gastronomisk scen i framkant berättar Stina Algotson, vd på BFUF.

Attraktionskraft och grön omställning – ett webbaserat varumärkesexperiment för besöksnäringens hållbara utveckling

Syfte med projektet: Att undersöka sambandet mellan destinationers varumärkesarbete, besökares upplevelser och grön omställning av företag inom besöksnäringen. Målet är att ta fram ett utvärderingsverktyg.

Färdväg mot Paris i landskap bortom vägnätet – En studie av potentiell minskad klimatpåverkan och genomförbarhet av åtgärder baserade på tillräcklighet och effektivitet i Svenska Turistföreningen

Syfte med projektet: Att tillsammans med Svenska Turistföreningen undersöka möjligheter att halvera klimatutsläppen från verksamheten till 2030 med ”tillräcklighetsåtgärder” (avstå från konsumtion med hög miljöpåverkan). Till exempel när det gäller restaurangkoncept och färskvaruhantering vid till fjällstationer, som idag till stor del transporteras med helikopter.

Förrådshushållning i en grön restaurangbransch – förutsättningar för en nygammal hållbar måltidskultur

Syftet med projektet: Att undersöka möjligheter med en uppskalning av långsiktig matförvaring, så kallad förrådshushållning, inom den svenska hotell- och restaurangsektorn.


Praktisk information

Temana för utlysningen 2022 var: 
Grön omställning i besöksnäringen samt AI, automation och robotisering i besöksnäringen.

Så fördelas pengarna
Attraktionskraft och grön omställning – ett webbaserat varumärkesexperiment för besöksnäringens hållbara utveckling
Mittuniversitetet
Belopp: 1 300 000 kr

Färdväg mot Paris i landskap bortom vägnätet – En studie av potentiell minskad klimatpåverkan och genomförbarhet av åtgärder baserade på tillräcklighet och effektivitet i Svenska Turistföreningen
Kungl. Tekniska Högskolan
Belopp: 1 600 000 kr

Förrådshushållning i en grön restaurangbransch – förutsättningar för en nygammal hållbar måltidskultur
Umeå universitet
Belopp: 1 170 000

Totalt belopp: 4 070 000 kr

Ladda ner pressmeddelande för projekt 1 och 2 här, för projekt 3 här.

Mer information om utlysningen finns här.

Fler Nyheter