2022 1) Grön omställning 2) AI, automation och robotisering

Ansökan stängde den 16 juni.

BFUF söker forskningsprojekt med den övergripande inriktningen forskning relevant för besöksnäringen.

Utlysningens två teman är:
1) Grön omställning i besöksnäringen
2) AI, automation och robotisering i besöksnäringen

Utlysningens två teman samspelar till viss del. Den gröna och digitala omställningen är nödvändig för att Sverige ska nå högt uppsatta miljö- och klimatmål. Digital omställning möjliggör bland annat automation, bättre resursutnyttjande, strategisk användning av data och artificiell intelligens samt nya affärsmodeller. Näringslivets förmåga att dra nytta av sådan teknik är avgörande för den gröna omställningen.

Flera företag i den svenska besöksnäringens har tidigt agerat för att på olika sätt arbeta för att kunna erbjuda mer hållbara produkter och tjänster. Men även om många aktörer i besöksnäringen redan driver på utvecklingen mot hållbarhet kommer det att krävas ett fortsatt och intensifierat arbete inom sektorn för att bidra till den gröna omställningen.

Om utlysningen
Inriktning: Forskning relevant för besöksnäringen som är till nytta för besöksnäringens företag och anställda.
Teman:
1) Grön omställning i besöksnäringen
2) AI, automation och robotisering i besöksnäringen
Projektbidrag: högst 1 000 000 kronor per år för maximalt två år.
Projektstart: Tidigast oktober 2022.
Sökande ska ha svensk eller utländsk doktorsexamen och vara knuten till ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitution.

Sista ansökningsdag är torsdag den 16 juni kl. 14.
Beslut fattas av BFUFs styrelse i september 2022.

Mer information och ansökan
Ansökan görs i BFUFs ansökningsportal.
Ladda ner hela utlysningstexten här.

Kontakt
Stina Algotson, vd, BFUF, 070-736 07 01, stina@bfuf.se