BFUF satsar 6 miljoner på forskning om besöksnäringen

Illustration: Stina Wirsén

BFUF har beslutat om nya forskningsprojekt.

– De tre projekt som BFUFs styrelse beviljat medel lyfter fram besöksnäringens roll i samhället och hur näringen på ett innovativt sätt kan bidra till såväl social hållbarhet som attraktiva företag och utveckling av destinationer, berättar Stina Algotson, vd på BFUF.

Hundturism med fokus på livskvalitet och destinationsresiliens
Lunds universitet, Lund

Syfte med projektet: Att öka kunskapen om hur en destinations aktörer kan utveckla inkluderande semestrande med hundar. Detta genom att utforska hundägarnas behov och praktiker samt undersöka hur destinationers aktörer kan stödja utvecklingen av hundturism.


Hur får vi fler att vilja arbeta i köket? – en studie av restauranganställda med deltagande observation genom arbete
Högskolan Dalarna

Syfte med projektet: Att analysera och förstå arbetslivssituationen och arbetsmiljön för kockar och köksanställda på restauranger. Målet är att kunna belysa potential till förbättringar av arbetet och arbetsplatserna.


Utkantens attraktivitet – en studie om besöksnäringens förutsättningar i utsatta områden
Lunds universitet, Helsingborg

Syfte med projektet: Att skapa ny kunskap om besöksnäringens betydelse i utsatta områden, med särskilt fokus på attraktivitet och social hållbarhet. Målet är att bidra till en förflyttning av fokus från trygghet till attraktivitet i utsatta områden och därmed stärka besöksnäringens samhällsrelevans i de urbana utkanterna.


Mer information

Tema för utlysningen 2023 var: 
Besöksnäringens roll i ett välfungerande och attraktivt samhälle

Så fördelas pengarna
Hundturism med fokus på livskvalitet och destinationsresiliens
Lunds universitet, Lund
Belopp: 2 200 000 kr

Hur får vi fler att vilja arbeta i köket? – en studie av restauranganställda med deltagande observation genom arbete
Högskolan Dalarna
Belopp: 2 000 000 kr

Utkantens attraktivitet – en studie om besöksnäringens förutsättningar i utsatta områden
Lunds universitet, Helsingborg
Belopp: 1 800 000 kr

Totalt belopp: 6 000 000 kr

Ladda ner pressmeddelandet här.

Mer information om utlysningen finns här.

Fler Nyheter