Hur upplevs hållbara destinationer av besökare?

Höga kusten.

Många destinationer i landet marknadsför sig idag som hållbara besöksmål. Men få har faktisk kunskap om i vilken grad besökare uppfattar och upplever att detta löfte uppfylls. Maria Lexhagen och hennes kollegor vid Etour ska undersöka sambanden mellan besökarnas upplevelser av hållbarhet och Höga Kustens varumärkesarbete.

– Destinationer och företag kan vara rädda både för att de inte kommunicerar sitt hållbarhetsarbete tillräckligt mycket och för att de överdriver och skapar löften de inte kan hålla. Vi ska studera detta i vårt tvååriga forskningsprojekt. Vi ska också undersöka om varumärkesarbetet kan uppmuntra ett hållbart beteende hos besökare, stärka varumärkets värde och om det i förlängningen kan bidra till grön omställning av företag inom besöksnäringen, säger Maria Lexhgen, professor i turismvetenskap vid Mittuniversitetet.

Praktisk information

Läs mer om forskningsprojektet Attraktionskraft och grön omställning – ett webbaserat varumärkesexperiment för besöksnäringens hållbara utveckling här.

Projektet pågår till april 2025.

Läs mer på Etours hemsida här.
Läs mer om Höga Kusten här.

Fler Nyheter