INVIT #4 2022

Abisko nationalpark. Foto: Istock.

Läs om: Spännande forskningsprojekt på gång och ny Masterclass om små företag som skapar stort värde


Praktisk information

Ladda ner INVIT #4 2022 här.

Fler Nyheter