Kan jordkällare och traditionella konserveringsmetoder bidra till en mer hållbar besöksnäring?

Matilda Marshall, lektor i etnologi, och Joachim Sundqvist, lektor i kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet, påbörjar nu sitt tvååriga forskningsprojekt om förrådshushållning.
Foto: privat

Om restaurangbranschen i högre grad använde äldre tekniker för förvaring och konservering av livsmedel, skulle det då bidra till ett minskat klimatavtryck? Och hur ser det ut med kunskaperna om bondesamhällets livsmedelshushållning där färskvaror inte var vardagsmat utan konserverades för att räcka året om?

Matilda Marshall, lektor i etnologi, och Joachim Sundqvist, lektor i kost- och måltidsvetenskap, båda vid Umeå universitet, påbörjar nu det tvååriga forskningsprojektet Förrådshushållning i en grön restaurangbransch som ska undersöka möjligheter att använda traditionella sätt att hantera mat i en modern verksamhet.

– Vår förhoppning är att bidra till besöksnäringen med nya och användbara sätt att tänka och arbeta, att inspirera till att ta hand om livsmedel med traditionella och kanske bortglömda tekniker. Vi hoppas också att projektet kan leda till ett ökat intresse för måltidskultur inom gastronomisk utbildning, både på landets tre akademiska utbildningsprogram och på gymnasienivå.

Praktisk information

Läs mer om forskningsprojektet Förrådshushållning i en grön restaurangbransch – förutsättningar för en nygammal hållbar måltidskultur här.

Projektet pågår till februari 2024.

Fler Nyheter