Legacy och svensk besöksnäringsforskning – två rykande färska rapporter

Nu finns en helt ny modell för att arbeta långsiktigt med legacy – effekter av evenemang. Dessutom en ny kartläggning av svensk besöksnäringsforskning: Var?, vem?, om vad? och vem finansierar?

 

 

Ladda ner båda rapporterna här.

#12 Legacy och evenemang – En modell för att arbeta långsiktigt med effekter av evenemang
#13 Hur går det för oss? Svensk forskning om turism och besöksnäring 2019

 

Rapporten #12 Legacy och evenemang bygger på ”Legacy av idrottsevenemang – en litteraturstudie och en modell baserad på de sju kapitalen” av Tommy D. Andersson och ”Arvet efter ett mästerskap” av Johan Quist. De har tagits fram av Centrum för idrottsevenemang, Riksidrottsförbundet.

Fler Nyheter