Magnus Westling är Årets ciceron 2023

Mer information

Läs mer om Magnus Westlings forskning om hållbar gastronomi här.

Titta på Magnus Westlings masterclass Culinary Action: Hållbar gastronomi med råvaran i fokus här.

Ladda ner avhandlingen Sensory qualities and culinary utility of produce: a path towards sustainable gastronomy  här.

Ladda ner pressmeddelande här.

Ladda ner bild på Magnus Westling här.

Årets ciceron i besöksnäringen är ett samarbete mellan BFUF och Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism.

Foto: Peter Jönsson

Forskning om hållbar gastronomi prisas med 100 000 kronor

Utmärkelsen Årets ciceron i besöksnäringen 2023, ett stipendium på 100 000 kronor har tilldelats Magnus Westling vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet för doktorsavhandlingen ”Sensory qualities and culinary utility of produce: a path towards sustainable gastronomy”.

Juryns motivering lyder:
Magnus Westlings forskning och avhandling visar vägen mot en hållbar gastronomi med större sensorisk variation och kvalitet. Angreppssättet är att lyfta fram potentialen hos grödor och djurraser som kommit i skymundan och låta detta utgöra grunden för framtida råvaruval där den biologiska mångfalden premieras och som samtidigt erbjuder en unik gastronomisk upplevelse. Globala och nationella matsystem har en betydande klimatpåverkan. Magnus forskning visar på svensk besöksnärings potential att bidra till hållbar mat, biologisk mångfald och njutning.

– Det är med stor glädje och tacksamhet jag mottar detta prestigefyllda pris. Att bli erkänd för att främja odlad mångfald och göra det enklare för kockar och mathantverkare att välja hållbara råvaror är en ära och bekräftelse på vikten av att utforska potentialen hos bortglömda råvaror, hotade sorter och raser, säger Magnus Westling.

Fler Nyheter