Man blir paff – ny Masterclass och rapport

Hur uppfattar yrkeselever inom hotell och restaurang sexuella trakasserier från gäster och vad kan utbildningarna kan göra? Det tvååriga forskningsprojektet Social hållbarhet för framtida medarbetare inom hotell- och restaurang är färdigställt. 

Nu finns en ny Masterclass och På 2 minuter. Forskarna Maria Hedlin och Eva Klope, Linnéuniversitetet, har intervjuat elever inom gymnasieskolans hotell- och turismprogram samt restaurang- och livsmedelsprogram. Deras mål har varit att förstå hur elever upplever de sexuella trakasserier som kan förekomma från gäster.

Erfarenheter från unga som utbildar sig för ett arbete inom besöksnäringen kan bidra till ökad förståelse för vad utbildningar, företag som tar emot praktikanter och andra arbetsgivare kan förbättra för att bli en mer attraktiv bransch. Forskarna presenterar också förslag på hur yrkesutbildningarna kan arbeta mot sexuella trakasserier som arbetats fram tillsammans med elever och lärare inom hotell- och turism- samt restaurang- och livsmedelsprogrammen.

Praktisk information

Se Masterclassen Man blir paff på BFUF Play (28 min) och På två minuter här.

Medverkande:
Maria Hedlin, professor och Eva Klope, lektor, båda i pedagogik vid Linnéuniversitetet
Caroline Swahn, förstelärare och programansvarig på restaurang- och livsmedelsprogrammet, Kungsmadskolan i Växjö
Peter Thomelius, chef kompetensförsörjning, Visita

Ladda nr rapporten Man blir paff – yrkeselever inom hotell och restaurang om sexuella trakasserier och vad utbildningarna kan göra här.

Fler Nyheter