– Med plattare organisationer och mindre prestige fångas idéerna bättre

Alexandra Norrman, ombudsman HRF. Foto: Maikel Ilias

– Verksamheter som vill fånga upp och ta vara på medarbetarnas idéer behöver vara platta och ha ett system för att ta om hand förslagen. Ledningen måste avsätta tid för möten som är vikta för att diskutera förbättringar och kunna ge återkoppling. Något som går hand i hand i en god arbetsmiljö. 

Näringen skulle må bra av fler innovationer
Alexandra, idag ombudsman på HRF, har arbetat på hotellet Downtown Camper by Scandic i Stockholm under fyra år, bland annat som skiftledare i receptionen. Under pandemin tvingades hotellet gå från cirka 200 till cirka 40 medarbetare. En krävande tid, men den ledde också till positiva saker.

– Pandemin var en ögonöppnare för alla inom vår bransch. Vi har bröstat upp oss lite och sagt att vi alltid kommer att finnas, turister kommer alltid finnas och att folk kommer ha fortsatta behov av att sova på hotell och äta på restaurang. Men det här är inte lika självklart längre. Hotellnäringen skulle därför må bra av innovationer och nya idéer. Forskningen som gjorts i det här projektet är viktig för att göra detta synligt för branschen och branschens ledare.

Mindre hierarkiskt och ökad förståelse
På Camper tvingades alla på arbetsplatsen hjälpas åt för att klara verksamheten under pandemin. I den plattare organisationen då positionerna var närmare varandra gick det att fatta snabbare beslut och var enklare att kommunicera.

– Innan pandemin hade vi en tydlig uppdelning mellan ”hotell”- och Food & Beverage-sidorna trots att vi arbetade i samma hus under samma varumärke. Det fanns en uppdelning även mellan arbetstagare och tjänstemän. Under pandemin försvann dessa och vi arbetade över gränserna. När vi hjälpte varandra fick vi en helt annan förståelse för de olika delarna och våra kollegors utmaningar i arbetet. Vi fick syn på saker som kunde förändras och förbättras. Jag menar att det är nödvändigt med betydligt mindre hierarkiska organisationer än vad man historiskt sett haft i branschen. Man måste självklart ha chefer som leder och fördelar arbetet, men de behöver vara nära personalen som faktiskt är i driften och vet gästernas behov.

Släpp prestigen och lyssna på alla
Alexandra poängterar vikten av ett prestigelöst ledarskap.

– Man måste man släppa lite på prestigen. Jag har stött på många chefer som är dåliga på att lyssna och se kapaciteten hos medarbetarna. Eller som själva vill vara den som kommer med idén. Men då missar man många innovationsidéer. En ledare bör vara öppen och ge alla medarbetare möjligheter att sprida sin tanke. Cheferna behöver också bättre förstå att när någon vill ändra något så behöver inte det vara ett klagomål, utan kan vara en förbättringsidé. Det går hand i hand med en bra arbetsmiljö, med en bra struktur i arbetsmiljöarbetet har man ledare som lyssnar på personalen.

Fånga idéerna och återkoppla
Möten för att fånga idéer och återkoppling är viktigt, menar Alexandra.

– Ledningsgrupper och chefer bör sätta av tid för särskilda möten där man tillsammans med personalen diskuterar hur verksamheten kan bli mer effektiv. Gör det inte då man har någonting annat att berätta, utan ha möten som specifikt handlar om vad vi kan göra i vardagen för att jobba effektivare och bättre. Med en god struktur i arbetsmiljöarbetet finns mycket av rutinerna för detta redan på plats.

– Till sist, det absolut viktigaste är återkopplingen till personalen, egentligen på allt som händer i verksamheten. I vår bransch är vi väldigt duktiga på att vara kommunikativa ut mot gäster, kunder och företag och på att ha lockande erbjudanden utåt. Man behöver vara lika kommunikativ och lockande internt mot sina arbetstagare. Idag när besöksnäringen förändras snabbt och personalomsättningen är hög springer man kanske lite fortare än vad man behöver. Man behöver ha med sig att inte fastna i gästens perspektiv när man tänker utveckling utan också tänka på hur det blir för arbetstagaren. 

Mer information

Intervjun med Alexandra Norrman finns i rapporten Att leda innovation i en digitaliserad hotellbransch.
Ladda ner den här.

Läs mer om projektet Innovationsledning för en digitaliserad hotellbransch här.

Fler Nyheter