Klimatpåverkan i fjällvärlden ska minskas med livscykelanalys

Kebnekaise fjällstation. Foto: Pär Englund

Är det rimligt att ur hållbarhetssynpunkt fortsätta transportera färskvaror till gourmetmiddagar på Kebnekaise? Kan besökare acceptera andra måltidsalternativ? Detta ska Anna Björklund, professor i miljöstrategiska studier, och Hampus André, postdoktor, båda vid institutionen hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, KTH, studera i det nystartade BFUF-projektet.

Svenska Turistföreningen (STF) ska reducera sina klimatavtryck med 50 procent till 2030. För att nå dit kommer man att ifrågasätta flera delar av verksamheten, som omfattar bland annat 250 boendeanläggningar. Anna Björklund och Hampus André ska följa, vägleda och utvärdera i processen. Potentialen för minskade utsläpp av växthusgaser ska beräknas med hjälp av livscykelanalyser.

– STF:s mål är att halvera sina klimatavtryck i enlighet med Parisavtalet. Inom klimatomställningen diskuteras oftast så kallade effektivitetsåtgärder, till exempel minskad miljöpåverkan från produkter och tjänster genom tekniska lösningar. Men när de blir mer effektiva blir de också billigare, vilket i sin tur ofta ökar efterfrågan och därmed utsläppen av växthusgaser. Därför pratar man alltmer om så kallade tillräcklighetsåtgärder, vilket innebär att individer konsumerar mindre eller avstår från klimatintensiv konsumtion. Gästerna kan kanske få bra upplevelser fast på ett annat sätt, säger Anna Björklund.

Projektet genomförs i nära samarbete med STF.

– Vi ska delta på workshopar där STF tar fram idéer från verksamheten på åtgärder som kan minska klimatutsläppen. Därefter ska vi undersöka vad både besökare och anställda tycker om dem. Det är viktigt med acceptans från båda grupperna, fantastiska åtgärder som besökare inte köper eller som inte går att praktiskt genomföra har man ingen glädje av. Besökarna kommer att få svara på enkäter och stugvärdar och andra anställda inom STF kommer vi att intervjua. Därefter ska vi göra beräkningar genom livscykelanalyser (LCA) för att få fram vilka åtgärder som ger störst effekt, berättar Anna Björklund.

Praktisk information

Läs hela intervjun med Anna Björklund och mer om forskningsprojektet Färdväg mot Paris i landskap bortom vägnätet – En studie av potentiell minskad klimatpåverkan och genomförbarhet av åtgärder baserade på tillräcklighet och effektivitet i Svenska Turistföreningen här.

Projektet pågår till maj 2025.

Läs mer om STF:s hållbarhetsarbete här.

Fler Nyheter