Färdväg mot Paris i landskap bortom vägnätet – En studie av potentiell minskad klimatpåverkan och genomförbarhet av åtgärder baserade på tillräcklighet och effektivitet i Svenska Turistföreningen

Resultat från projektet

“If less is more, how you keeping score?” Outlines of a life cycle assessment method to assess sufficiency

Anna Björklund, professor i miljöstrategiska studier, institutionen Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, KTH

Svenska Turistföreningen, STF, ska reducera sina klimatavtryck med 50 procent till 2030. I arbetet ingår att ifrågasätta flera delar av verksamheten, som omfattar bland annat 250 boendeanläggningar. Går det ur hållbarhetssynpunkt att fortsätta transportera färskvaror till gourmetmiddagar på Kebnekaise? Kan besökare acceptera andra måltidsalternativ? Forskarna vid KTH ska följa, vägleda och utvärdera i processen. Potentialen för minskade utsläpp av växthusgaser ska beräknas med hjälp av livscykelanalyser.

Vad handlar projektet om?
– STF:s mål är att halvera sina klimatavtryck i enlighet med Parisavtalet. Inom klimatomställningen diskuteras oftast så kallade effektivitetsåtgärder, till exempel minskad miljöpåverkan från produkter och tjänster genom tekniska lösningar. Men när de blir mer effektiva blir de också billigare, vilket i sin tur ofta ökar efterfrågan och därmed utsläppen av växthusgaser. Därför pratar man alltmer om så kallade tillräcklighetsåtgärder, vilket innebär att individer konsumerar mindre eller avstår från klimatintensiv konsumtion. 

STF är beredda att göra förändringar i sin verksamhet för att nå de högt satta miljömålen. Idéer samlas in ”bottom-up” från hela organisationen.

– Ett förslag är att ändra koncept på fjällstationerna och upphöra både med att flyga in färskvaror och besökare med helikopter. Gästerna kan kanske få en bra upplevelse, fast på ett annat sätt? Vi ska titta på detta och andra förslag från hela verksamheten för att tillsammans med STF hitta åtgärder som kan bidra till klimatmålen.

Varför behöver besöksnäringen detta?
– Besöksnäringen står inför flera hållbarhetsutmaningar. Vi hoppas att projektet kan generera ny och värdefull kunskap om miljömässig hållbarhet, våra resultat kan troligen vara direkt överförbara till vissa verksamheter inom näringen. För andra kan projektet fungera som inspiration och lärande exempel. 

Hur ska ni göra?
– Vi kommer delta på workshopar där STF tar fram idéer från verksamheten på åtgärder som kan minska klimatutsläppen. Därefter ska vi undersöka vad både besökare och anställda tycker om dem. Det är viktigt med acceptans från båda grupperna, fantastiska åtgärder som besökare inte köper eller som inte går att praktiskt genomföra har man ingen glädje av. Besökarna kommer att få svara på enkäter och stugvärdar och andra anställda inom STF kommer vi att intervjua. Därefter ska vi göra beräkningar genom livscykelanalyser (LCA) för att få fram vilka åtgärder som ger störst effekt.

Vilka blir era utmaningar?
– Först och främst är vi beroende av att STF:s interna process går som planerat. Sen är det alltid en utmaning att samla in data när man gör LCA-beräkningar. Om vi till exempel ska analysera koldioxidutsläpp från två gästnätter på Kebnekajse måste vi hantera flera variabler som vad ska besökarna äta, har de medhavd mat eller äter de på restaurang, ska de duscha eller bada i en bäck? Vid enkäter är en utmaning att få in tillräckligt många svar. 

Vad är LCA-beräkningar?
– Den korta och populära beskrivningen är miljöbedömning från vaggan till graven. Vaggan är när vi utvinner resurser från naturen och graven när vi slänger och saker återgår ut i miljön och naturen igen. LCA skapades som ett verktyg för varor, det var mycket fokus på förpackningar i början, men man insåg att metodiken fungerar precis lika bra på tjänster. För exempelvis kategorin klimatpåverkan uttrycks resultaten i, kilogram koldioxidekvivalenter.

Läs mer om STF:s hållbarhetsarbete här.

Fakta om projektet

Projekt

Färdväg mot Paris i landskap bortom vägnätet – En studie av potentiell minskad klimatpåverkan och genomförbarhet av åtgärder baserade på tillräcklighet och effektivitet i Svenska Turistföreningen

Forskningsorganisation

Institutionen Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, KTH 

Projektledare

Anna Björklund

Medverkande

Hampus André, KTH och Daniel Skog, STF

Tidsperiod

2023 maj – 2025 maj

Belopp

1 600 000 kr

Read about the project in English »

Anna Björklund

Professor i miljöstrategiska studier
Foto: Elias Sado

Hampus André

Postdoktor
Foto: KTH