Morgondagens gröna turist? – ny BFUF-rapport

Illustration: Stina Wirsén

Unga resenärer är avgörande för turismens framtid. De är många och står redan nu för en stor del av turismkonsumtionen. Men, bryr de sig om att, och vill de, resa hållbart?

Forskarna vid Luleå tekniska universitet har undersökt hur konsumenter i generation Y och Z ser på hållbarhet, resor och hållbar turism.

I rapporten Morgondagens gröna turist? presenteras deras resultat och också konkreta förslag på hur företag kan använda sin kommunikation för att påverka ett miljövänligt beteende.

Morgondagens resenär har hög förväntan på att destinationer och företag själva ska ta stort ansvar. Svenska destinationer och Sverige som land att resa i uppfattas överlag positivt när det gäller miljö och hållbarhet, men destinationer och företag behöver fortsätta arbeta med att utveckla mer hållbara tjänster och produkter och marknadsföra dessa. Det är möjligt att uppmuntra hållbara beteenden och knuffa resenärerna i rätt riktning

I rapporten intervjuas Daniel Skog, hållbarhetsansvarig STF och Linda Mannerby, hållbarhetschef, Visit Sweden.

Praktisk information

Ladda ner rapporten Morgondagens gröna turist? här.

Läs om forskningsprojektet
Morgondagens gröna turist? De unga generationernas syn på hållbarhet och resor här.

Medverkande forskare
Maria Ek Styvén, professor, industriell marknadsföring och Jenny Nilsson Vestola, doktorand industriell marknadsföring, båda Luleå tekniska universitet

Fler Nyheter