Naturligtvis – ny rapport om tillgänglig och inkluderande naturturism

Ny rapport om tillgänglig och inkluderande naturturism.

 

En vanlig uppskattning är att cirka 20 procent av oss i Sverige har funktionsnedsättning. Om vi även räknar in alla som tillfälligt, på grund av sjukdom, skada eller till exempel graviditet, har nedsatt funktion ökar antalet betänkligt. God tillgänglighet är en fråga om både attraktions- och konkurrenskraft i besöksnäringen. En åldrande, relativt frisk befolkning innebär i sig ett ökande antal besökare med funktionsnedsättning med god aptit på besöksnäringens produkter, tjänster och upplevelser. Trots denna stigande efterfrågan finns fortfarande många besöksmål och anläggningar som är dåligt tillgänglighetsanpassade. De förlorar besökare och affärer. Som flera röster i denna rapport lyfter fram – personer med funktionsnedsättning är ofta del av en större grupp, en familj eller en grupp vänner. Hela den gruppen väljer givetvis alternativ som fungerar för alla som ska vara med på resan.

 

I BFUFs senaste rapport Naturligtvis – tillgänglig och inkluderande naturturism presenteras resultatet av det tvååriga forskningsprojektet Tillgänglig och inkluderande naturturism: goda exempel på universellt utformade produkter. Forskarna Kristin Godtman Kling och Sandra Wall-Reinius, Mittuniversitetet har skrivit rapporten. I forskningen har också Dimitri Ioannides, Torun Östling och Annika Jonsson, Mittuniversitetet, deltagit.

 

Ladda ner rapporten Naturligtvis – tillgänglig och inkluderande naturturism här.
Läs mer om forskningsprojektet här.

Fler Nyheter