Ny utlysning 2023

BFUF söker forskningsprojekt med temat:
Besöksnäringens roll i ett välfungerande och attraktivt samhälle

Grön omställning, kreativitet, innovation och tjänsteutveckling har bidragit till att Sveriges internationella attraktionskraft stärkts de senaste decennierna. Detta har i sin tur haft betydelse för utvecklingen av svensk råvaru-, teknik- och tillverkningsindustri. Trenden där denna typ av samverkan accelererar omställning och driver fram resiliens ses även globalt. Relaterat till allmän konkurrenskraft har Sverige ett gott rykte. Men från att ur många perspektiv betraktats som föregångsland har bilden av Sverige utmanats senare år. Trygghetsfrågor och utmaningen att locka kvalificerad arbetskraft till en växande industri och offentlig sektor har påverkat bilden. Risker med detta är att företag kan välja att etablera utveckling, forskning och innovation, samt även produktion, på andra platser än i Sverige. 

– Besöksnäringen har en stor och underutnyttjad potential att bidra till innovation för omställning till mer hållbara och attraktiva samhällen. Med den här utlysningen vill vi sätta fokus på och utveckla svensk besöksnärings förmåga och potential att, inte minst tillsammans med andra aktörer inom upplevelseindustrin, bidra till grön omställning, ökad biologisk mångfald, social utveckling och attraktionskraft, säger Stina Algotson, vd på BFUF.

Med utlysningen vill BFUF verka för att forskare tillsammans med relevanta aktörer belyser hur besöksnäringen kan ta en roll i utvecklingen av förutsättningarna för välfungerande och attraktiva samhällen.

Fakta

Inriktning: Forskning relevant för besöksnäringen som är till nytta för besöksnäringens företag och anställda.
Tema: Besöksnäringens roll i ett välfungerande och attraktivt samhälle
Projektbidrag: högst 2 000 000 kronor per år för maximalt två år.
Projektstart: Tidigast oktober 2023.
Sökande ska ha svensk eller utländsk doktorsexamen och vara knuten till ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitution.

Sista ansökningsdag är 
torsdag den 15 juni 2023, kl. 14.
Beslut fattas av BFUFs styrelse i september 2023.

Mer information och ansökan
Ansökan görs i BFUFs ansökningsportal.
Ladda ner hela ansökningstexten här.
Mer om utlysningen här.

Kontakt
Stina Algotson, vd, BFUF, 070-736 07 01, stina@bfuf.se

Fler Nyheter