Nyfiken – ny rapport om kunskapsturism

Kunskapsturism och särskilt science tourism (när vetenskap, kunskap och/eller deltagande i forskning är reseanledningen och kärnan i turistupplevelsen) är till stor del outforskade områden som rymmer en outnyttjad potential för besöksnäringens aktörer. Det menar forskarna Eva Maria Jernsand, dr, forskare i marknadsföring och turism vid företagsekonomiska institutionen, Maria Persson, dr, kulturarvsforskare vid institutionen för historiska studier och Erik Lundberg, dr, forskare i marknadsföring och föreståndare för Centrum för turism som sammanfattar sina resultat i NYFIKEN.

Rapporten handlar om turism som på olika sätt har lärande som syfte. Den summerar det tvååriga forskningsprojektet Kunskapsturism som attraktion och resurs.

I rapporten intervjuas Martin Larsvik, Tjärnölaboratoriet vid Göteborgs universitet och Claes Brunius, Statens fastighetsverk (SFV).

Praktisk information

Ladda nr rapporten Nyfiken – Kunskapsturism som kan utveckla besöksnäringen här.

Läs om forskningsprojektet Kunskapsturism som attraktion och resurs här.

Övriga medverkande forskare:
Lena Gipperth, Tyrone Martinsson, Lena Mossberg och Anita Synnestvedt, Göteborgs universitet

Partnerorganisationer och medfinansiärer (in-kind) i projektet:
Sotenäs Symbioscentrum, Uddevalla kommun, Tjärnö och Kristinebergs forskningsstationer, Vitlycke museum – förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen och Statens fastighetsverk (SFV).

Fler Nyheter