SCHWEDEN SCHWEDEN – ny BFUF-rapport om tyske turisten

Vilken betydelse har själva informationen om ett besöksmål för att en turist ska uppfatta det som attraktivt och hur söker turisten rent konkret efter information? Det har varit frågan i fokus för de fyra forskarna: Malin Zillinger, Lena Eskilsson, Maria Månsson och Jan Henrik Nilsson, Lunds universitet, som studerat både hur tyska turister söker information om resmål i Sverige och hur de värderar den.

 

– Med tanke på att Tyskland är den svenska turismens näst största marknad (efter Norge), men att endast cirka en halv procent av de turistande tyskarna väljer Sverige, finns det en mycket stor potential. Vi hoppas våra resultat kan bidra till att öka kunskapen om den tyske turisten och vad som är viktigt när de fattar beslut om ett resmål, säger Malin Zillinger, projektledare för projektet om betydelsen av besöksanledningarnas information.

 

Några av forskarnas rekommendationer till turistaktörer i Sverige är att satsa på det personliga servicemötet, att möjliggöra möten mellan besökare och lokalbor samt att tänka bredare i utformningen av turistinformationen.

 

Läs alla rekommendationer och slutsatser i rapporten SCHWEDEN SCHWEDEN och ladda ner den här.
(Välj BFUFs rapportserie).

Illustrationer: Stina Wirsén

Fler Nyheter