Små företag på landsbygden bidrar till hållbara destinationer – ny Masterclass

De riktigt små besöksnäringsföretagen på landsbygden kan bidra till att destinationer blir mer hållbara och motståndskraftiga (resilienta). Men, hur kan de arbeta med verksamhetsutveckling?

Jonathan Yachin har i sin forskning utgått från att mikroföretagen i många fall är ryggraden i landsbygdsturismen. Förutsättningarna för produkt- och affärsutveckling i dessa små företag är väsentligt olika de i storföretagen. De mindre företagen har ofta väldigt begränsade resurser, ibland om brist på utbildning och kompetens inom affärsutveckling och inte sällan på ren tid för utvecklingsarbete. Jonathan Yachin menar att mikroföretag kan arbeta för att överkomma dessa begränsningar och skapa värde och utveckling genom interaktion med sina kunder och inom sina nätverk.


Sara Wennerqvist, vd och ägare Wild Nordic, berättar om sitt företag och hur hon utvecklat sin verksamhet med vildjurskådning i Gästrikland.

Praktisk information

Se Jonathan Yachin Masterclass ”Behind the scenes of rural tourism – a study of entrepreneurship in micro-firms” på BFUF Play (25 min) och På två minuter här.

Medverkande: Jonathan Yachin, postdoc Mittuniversitetet, Sara Wennerqvist, vd och ägare Wild Nordic.

Fler Nyheter