Äta ute – En studie av besökares aktiviteter relaterat till mat och måltider

Resultat från projektet

BFUF Rapport #15
Äta ute – Vad, var och hur tjänsteresenären äter

Eat, sleep, fly, repeat: meal patterns among Swedish business travellers – avhandling

Eat, sleep, fly, repeat: meal patterns among swedish business travelers – artikel

BFUF Play

Äta ute

Tjänsteresenärer äter cirka 20-30 miljoner måltider ute varje år. De vill gärna ha husmanskost, inte betala för mycket och platser…

Ute Walter, universitetslektor vid Restauranghögskolan, Umeå universitet

Vad handlar forskningsprojektet om?
– Vi ska studera en resenärs olika ”äta-ute-aktiviteter” när den besöker en plats. Både fritids- och affärsresenärer behöver ju äta flera gånger under sitt besök. De äter kanske oftast måltiderna på restaurang, men ibland handlar man maten i en butik, på en torgmarknad eller i ett gatukök. Vi vill förstå hur besökare tänker. På vilka grunder gör de sina val? Hur förhåller sig till exempel affärsresenärer till att någon annan bokat och bestämt alla måltider? Är de nöjda med utbudet då, eller skulle de önska något annat?

Hur ska ni göra?
– Vi ska göra en fältstudie där vi blandar flera metoder. Vi kommer att observera besökarna på nära håll, kanske rentav gå bredvid och prata med dem för att förstå varför de gör sina specifika val. Eventuellt kommer vi att använda någon IT-lösning med till exempel mobiltelefoner. Vårt första steg blir att läsa in oss i området på djupet och ta till oss kunskap från andra håll. Vi ska också undersöka vad vi får och inte får göra, det finns etiska forskningsprinciper att följa.

Hur kan företag och besöksnäring ha nytta av forskningen?
– Affärsresenärer och fritidsturister har stor betydelse för företagen på en destination. Förståelse för sina kunder är ett av de viktigaste områdena för att vara en framgångsrik företagare. Vi hoppas att projektet ska bidra till kunskap om hur de kan utveckla sitt utbud för att bättre svara mot kundernas önskningar och behov. Det kan bidra till att skapa innovationer, som helt nya tjänster inom företagen, och till nytänkande inom besöksnäringen. En destination kan använda kunskapen som grund för att vässa sitt utbud och sin profilering kring mat och måltiden.

Är detta studerat tidigare?
– Vi har gått igenom tidigare forskning inför vår projektansökan och har inte hittat några liknande studier utifrån perspektivet måltider. Man har kanske följt resenärer via GPS för att se hur de rör sig på en plats, men inte följt besökare ur deras eget perspektiv och kopplat det till ätande.

Vilka är era utmaningar?
– Projektet är mycket komplext, jag tror att vår utmaning blir att få till en studie som är systematisk och stringent.

Om forskarna
– Alla vi som medverkar i projektet har erfarenhet från branschen. Jag har nästan tjugo års erfarenhet av restaurang- och hotellarbete. Det är en styrka, det bidrar till vår förståelse.

Ute Walter, universitetslektor vid Restauranghögskolan, Umeå universitet leder projektet. Hon forskar kring serviceupplevelser utifrån ett kundperspektiv och har sin bakgrund inom tjänstemarknadsföring.

Övriga medverkande
Docent Inger M Jonsson, Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet
Professor Mikael Wiberg, professor Dieter Müller, Linda Bogren och doktorand Joachim Sundqvist, alla vid Umeå universitet
Extern medfinansiär är bland andra Visit Umeå.

I pressen med anledning av Joachim Sundqvists disputation september 2020
Kvinnor på tjänsteresa äter oftare på rummet”, Forskning och framsteg, 2020 09 01
Forskare: Så äter vi på tjänsteresor”, Västerbottenkuriren, 2020 09 01
Oxfilé passé när vi äter på tjänsteresa”, Aftonbladet, 2020 09 24
P4 Dalarna Sveriges Radio

Fakta om projektet

Projekt

Äta ute – En studie av besökares aktiviteter relaterat till mat och måltider

Forskningsorganisation

Umeå universitet, Restauranghögskolan

Projektledare

Ute Walter

Tidsperiod

2015 maj – 2017 mars

Belopp

1 400 000 kronor

Read about the project in English »

Ute Walter

Projektledare

Foto: Hans Lundholm

Inger M Jonsson

Medverkande

Foto: Örebro universitet

Joachim Sundqvist

Medverkande

Foto: Joachim Sundqvist

Mikael Wiberg

Medverkande

Foto: Umeå universitet

Dieter Müller

Medverkande

Foto: Umeå universitet