Greentopia

Greentopia är evenemangsnäringens och ett antal svenska städers satsning för att minska klimatavtryck och påskynda klimatomställningen. Syftet är att tillsammans med intressenter och besökare bidra till målet om klimatneutrala städer 2030.

Aktörsgruppen formulerade under våren 2021 ett klimatlöfte som presenterades under mötet The Helsingborg Summit den 3-4 september 2021. I oktober 2021 mottog Greentopia Miljöpartiets kongresspris vilket delas ut som tack för värdefulla samhällsinsatser.

Den 8-11 juni 2022 arrangerades Greentopia@Rosendal Garden Party i samarbete med FKP Scorpio och Rosendal Garden Party. Festivalbesökare kunde bland annat träffa klimatforskare, spela Climate Fresk klimatspel och smaka på utemat.

Den 11-13 augusti 2022 arrangerades Greentopia@Way Out West, evenemangsindustrins första gemensamma klimatmöte och en mötesplats där festivalbesökare kunde pröva, skapa och lära mer om hållbarhet.

Greentopia är en satsning över tre år som finansieras av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, i sin tur finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

BFUF har som en av elva organisationer i aktörs-/referensgruppen medverkat under 2020–2022. BFUF ingår även i styrgruppen.

Läs mer på Greentopias hemsida här.

Dokumentation av Greentopia@Wayoutwest i tio avsnitt finns här.

Fakta om projektet

Projekt

Greentopia

Projektansvarig

Svensk Live

Årtal

2020–2023

Read about the project in English »