Öka intresset för svenska idrottsevenemang: En studie av internationella sportturister

Resultat från projektet

BFUF Rapport #10
Sikte mot pallen – En studie av svenska sportevenemang och deras deltagare

Harald Dolles, professor, Centre for International Business Studies (CIBS) och Centrum för turism (CFT) vid Göteborgs universitet och Erik Lundberg, ekon.dr, Centrum för turism (CFT) vid Göteborgs universitet


Vad handlar forskningsprojektet om?
– Allt fler internationella turister reser lång väg för att delta i idrottsevenemang. Och sportturism blir alltmer populärt. Vi har i Sverige vant oss vid att kunna locka många deltagare, både inhemska och internationella, till våra Vasalopp, Lidingölopp, maraton, triathlon och cykellopp. Men konkurrensen om de internationella sportturisterna ökar allt mer. När de får fler och fler evenemang att välja mellan – hur ska vi då kunna säkerställa att de väljer att resa till Sverige? Det räcker inte med vårt goda rykte som arrangörsland. Vi behöver öka vår insikt om hur de mest engagerade och aktiva sportturisterna tänker och gör sina val. Med den kunskapen i bagaget kan vi utveckla strategier för att öka vår synlighet på den internationella marknaden och kunskapen om hur vi ska paketera våra erbjudanden.

Hur ska ni göra?
– Vi ska studera både sportturisterna och arrangörerna. Genom vårt samarbete med GöteborgsVarvet och En svensk klassiker kommer vi att kunna samla in data från ett stort antal deltagare via enkäter. Vi ska skicka en enkät till deltagare vid sex svenska och ett antal internationella sportevenemang. I den ska vi ställa frågor om till exempel resvanor, hur de valt ut evenemanget och hur de sökt information om det. Vi ska också undersöka deras ”evenemangsportfölj” ­(medverkar de vid flera evenemang) och deras ”evenemangskarriär” (hur deras deltagande förändrats över tid). Vi kommer även att samla sociodemografisk data, om bland annat kön, utbildnings- och inkomstnivå. I intervjuerna med arrangörerna kommer vi att ha fokus på att undersöka evenemangets historia, strategier för marknadsföring och hur det utvecklats över tid.

Vilken är den stora utmaningen?
– Det är helt säkert datainsamlingen. Vi behöver ett par tusen svar både från Sverige och utlandet för att kunna dra bra slutsatser.

Hur ska ni sprida kunskapen?
– Vårt mål är att etablera en plattform för kapacitets- och kompetensutveckling som fortlever efter projektets slut. Vi ska ha möten och workshops med svenska arrangörer, inbjudna forskare och internationella evenemangsarrangörer inom ramen för projektet. Syftet med dessa är att sprida och diskutera resultat från studien och att evenemangen ska dela erfarenheter med varandra. I det vetenskapliga sammanhanget hoppas vi bidra till att utveckla teorier om serious leisure, delaktighet, event design och marknadsföring av evenemang.

 Hur har besöksnäringen nytta av forskningen?
– De återkommande evenemangen ger en långsiktig och stabil turistström till destinationerna. Det skapar jobb och har dessutom positiva ekonomiska, sociala och kulturella effekter. Sportturisterna är en intressant besöksgrupp, de reser ofta i större grupper och tenderar att spendera mer än ”vanliga turister”, de kommer till exempel ofta några dagar innan evenemanget för att förbereda sig inför loppet. Med fler sportevenemangsturister till Sverige får vi en ökad besöksnäring. Vår förhoppning är att projektet ska bidra till att öka attraktions- och konkurrenskraften hos svenska evenemang och inom hela besöksnäringen och att bilden av Sverige som en destination för idrottsevenemang förstärks.

Medverkande
Projektet drivs vid Centrum för turism vid Göteborgs universitet (CFT). Projektledare är Harald Dolles, professor, Centre for International Business Studies (CIBS) och Centrum för turism (CFT) vid Göteborgs universitet.

Medverkar gör också: Erik Lundberg, ekon.dr, CFT, Tommy Andersson, professor, CFT, John Armbrecht, ekon.dr, CFT och Donald Getz, professor emeritus, University of Calgary, Canada.

Artiklar och publiceringar
Specialization versus diversification in the event portfolios of amateur athletes
Tommy D. Andersson, D. Getz
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, artikel i vetenskaplig tidskrift 2020

Participant events and the active event consumer
Tommy D. Andersson, John Armbrecht, Erik Lundberg
A Research Agenda for Event Management, Cheltenham, Edward Elgar, kapitel i bok 2019

A research agenda for event management
John Armbrecht, Erik Lundberg, Tommy D. Andersson
Cheltenham, Edward Elgar, bok 2019

The event experience, hedonic and eudaimonic satisfaction and subjective well-being among sport event participants
John Armbrecht, Tommy D. Andersson
Journal of Policy Research in Tourism Leisure and Events, artikel i vetenskaplig tidskrift 2019

Fakta om projektet

Projekt

Öka intresset för svenska idrottsevenemang: En studie av internationella sportturister

Forskningsorganisation

Göteborgs universitet, Centrum för turism (CFT)

Projektledare

Harald Dolles

Medverkande

Erik Lundberg, ekon.dr, Tommy Andersson, professor, John Armbrecht, ekon.dr, CFT och Donald Getz, professor emeritus, University of Calgary

Tidsperiod

2016 mar – 2018 feb

Belopp

1 300 000 kr

Read about the project in English »

Harald Dolles

Projektledare

Foto: Jeffrey Johns

Erik Lundberg

Medverkande

Foto: CFT

Tommy Andersson

Medverkande

Foto: CFT

John Armbrecht

Medverkande

Foto: CFT

Donald Getz

Medverkande

Foto: Peter Jönsson