Social hållbarhet för framtida medarbetare inom hotell- och restaurang

Resultat från projektet

BFUF Rapport #20
Man blir paff – yrkeselever inom hotell och restaurang om sexuella trakasserier och vad utbildningarna kan göra

BFUF Play

Man blir paff

Yrkeselever inom hotell och restaurang om sexuella trakasserier och vad utbildningarna kan göra Att motverka sexuella trakasserier är en strategiskt…

Maria Hedlin, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet

Vad handlar projektet om?
– Vi ska undersöka hur elever inom Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet tänker om sexuella trakasserier som kan förekomma från kunder och gäster på hotell och restauranger. Målet är att underlätta framtida medarbetares arbete och genom det bidra till både social hållbarhet och ekonomisk lönsamhet för företagen.

Ingår inte detta redan i yrkesprogrammens utbildning?
– Många utbildningar är bra på att ta upp problemet, men frågan har ett inbyggt dilemma. Eleverna måste tidigt få kunskap om och förberedas för detta samtidigt som man inte vill avskräcka dem från framtida arbeten på hotell och restaurang.

Varför är detta viktigt för besöksnäringen?
– Sexuella trakasserier är utbrett och ett allvarligt problem inom arbetslivet, besöksnäringen har tyvärr visat sig vara särskilt utsatt. Detta leder till sämre trivsel och ökad ohälsa för de anställda som utsätts, och till ökade kostnader för företagen.

Finns tidigare forskning om detta?
– Området är svagt beforskat, även internationellt. Den forskning som finns har ofta fokus på trakasserier från kollegor eller chefer. Jag vill inte tona ner betydelsen av det, men när det gäller trakasserier från gäster blir det lite av ett dilemma. Yrkesutbildningen är ju främst inriktad på kundens och gästernas behov. Eleverna utbildas till servicepersonal och att vara serviceminded. När en kund är otrevlig och försöker utnyttja en situation kan det bli ett svårt att hantera.

Hur ska ni göra?
Vi genomför projektet i samarbete med flera yrkesutbildningar inom hotell och restaurang. Vi kommer att göra fokusgruppintervjuer med myndiga elever som går tredje året på yrkesprogrammen. De görs i mindre grupper på tre till sju personer och kommer att handla om deras tankar kring sexuella trakasserier. Vi ska använda metoden bildelicitering som innebär att eleverna får se bilder som skildrar just sexuella trakasserier från tredje part. Den är lämplig för att rikta fokus på fenomenet och inte på specifika personer.

Vilka är era utmaningar?
– En utmaning är att det handlar om känsliga frågor, men vi tror ändå att det finns ett intresse för att bli intervjuad och få komma till tals. Vi tror att det varit bra att diskussionen om Metoo pågått i samhället under hyfsat lång tid, ingen kommer att säga att det där har jag aldrig hört talas om.

Vilken nytta kan besöksnäringen ha av era forskningsresultat?
– Vi kommer att ta fram råd och förslag på lösningar och åtgärder. Vi hoppas att de kan tjäna som underlag och användas i skolornas och branschens arbete mot sexuella trakasserier. Förhoppningsvis kan det i sin tur bidra till att man trivs bättre på jobbet och har lättare att tackla den här typen av problem. Både branschen och utbildningarna jobbar och har jobbat mycket med frågan, men den är svår, vi är glada om vi kan bidra.

Om forskarna
Maria Hedlin är professor och Eva Klope lektor, båda i pedagogik vid Linnéuniversitetet.

Mer om projektet
”Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier” – läs intervjun med Maria Hedlin i Besöksliv 2020 11 22 här.
”Många elever trakasseras på praktiken” – läs intervjun med Maria Hedlin i Hotellrevyn 2022 10 25 här.
”Viktigt att ta tag i problemet” – läs intervjun med Stina Algotson, BFUF i Besöksliv 2022 11 24 här.

Fakta om projektet

Projekt

Social hållbarhet för framtida medarbetare inom hotell- och restaurang

Forskningsorganisation

Linnéuniversitetet

Projektledare

Maria Hedlin

Tidsperiod

2021 jan – 2022 dec

Belopp

1 200 000 kr

Read about the project in English »

Maria Hedlin

Projektledare

Eva Klope

Projektmedlem