Har ni specialkost? – Specialkosten och hur den påverkar grupp- och konferensbokningar

Specialkosten som samtidsfenomen har ökat markant i Sverige de senaste tio åren. Allergi, intolerans och önskekost baserat på religion, etik, hälsa och individens identitetsbyggande påverkar måltider som serveras inte minst på restaurang- och konferensanläggningar. Efterfrågan på specialkost kan å ena sidan vara grund till inspiration och kreativitet, men också orsaka huvudbry och viss oro för de som ska laga och servera måltiden. Specialkostens omfattning och framförhållning när den beställs påverkar också väsentligt företagens hållbarhet ur ekonomiskt (lönsamhet), socialt (arbetsmiljö och riskhantering) och klimatmässigt perspektiv (svinn).

I BFUFs rapport “Har ni specialkost? – Specialkosten och hur den påverkar grupp- och konferensbokningar” presenteras resultatet av den studie som genomförts av Richard Tellström under våren 2020. Han har undersökt omfattningen av specialkost vid grupp- och konferensbeställningar och hur dessa påverkar företag och arbetsmiljö.

Publikationer knutna till projektet

Titel År Bild
BFUF Rapport #14
Har ni specialkost? – Specialkosten och hur den påverkar grupp- och konferensbokningar
2020

Fakta om projektet

Projekt:
Har ni specialkost? – Specialkosten och hur den påverkar grupp- och konferensbokningar
Projektansvarig:
BFUF
Årtal:
2020

Video Title