Utlysning 2015 – Attraktiva svenska besöksanledningar

 

BFUFs utlysning 2015 har temat: Attraktiva svenska besöksanledningar.

Temat omfattar hur svenska destinationer, evenemang, företag och anställda kan stå sig i en global konkurrens om det nationella och internationella resandet. Det är brett och kan belysas ur flera olika vetenskapsområden och kunskapsfält. Exempel på frågeställningar kan vara:

Vilka faktorer är viktigast för en attraktiv besöksanledning?
Varför väljer man att resa till eller inom Sverige, eller varför inte?
Vad efterfrågar olika marknader och/eller hur vi når vi dessa?
Vilka kanaler och vilka budskap är optimala nu och i framtiden?
Vad kan och bör Sverige kommunicera som besöksland?

Projektförslagen kan avse hela landet eller ha fokus på enskilda destinationer eller evenemang. Kunskapen ska vara intressant för en bred målgrupp. Olika perspektiv som stad och landsbygd, behov av infrastruktur och kommunikationer är möjliga att lyfta fram.

Projekten måste visa på hög vetenskaplig kvalitet samtidigt som de ska inkludera reellt samarbete med relevanta företag, organisationer eller evenemang inom besöksnäringen och/eller offentliga aktörer. De ska vara av nytta för besöksnäringens kunder, anställda och/eller företag.

Projektmedlen beviljas för maximalt två år och omfattar mellan 300 000 och 1 000 000 kronor per år, inklusive indirekta kostnader och eventuell moms.

Mer information om utlysningen finns här.

Ansökan gör du i BFUFs ansökningsportal i menyn till vänster. Den ska vara registrerad senast torsdagen den 17 september kl 14.00.

Frågor besvaras av Stina Algotson, stina@bfuf.se, 070–736 07 01.