Utlysning 2016:1 – Digitalisering och visualisering av svensk besöksnäring

Utlysningen stängde den 13 juni.

BFUFs utlysning 2016 har temat: Digitalisering och visualisering av svensk besöksnäring

Vi söker projekt som till exempel:

  • effektiviserar verksamhetsplanering och -processer
  • utvecklar arbetets innehåll, organisation och arbetsmiljö
  • främjar kompetens, rekrytering och besöksnäringens attraktionskraft som arbetsmarknad
  • utvecklar företagens möjligheter till kommunikation och marknadsföring
  • främjar förståelsen av svensk besöksnärings roll i samhället

Resultaten av forskningen ska vara till konkret nytta för besöksnäringens företag, anställda och/eller kunder.

Inom ramen för projekten ska någon form av demonstrator/prototyp/-applikation tas fram för att fungera som en ”proof-of-concept”. Problemlösningen/demonstratorn ska vara aktuell, framåtblickande och begriplig så att den kan testas av/på relevant målgrupp.

Projekten ska ha hög relevans för besöksnäringens utveckling och vara på kvalificerad vetenskaplig nivå. Projekt med hög vetenskaplig kvalitet och som samtidigt inkluderar ett gediget samarbete med företag, organisationer eller evenemang inom besöksnäringen efterfrågas.

Projektmedlen omfattar mellan 300 000 och 1 000 000 kronor per år, inklusive indirekta kostnader och eventuell moms.

Mer information om utlysningen finns här.

Ansökan gör du i BFUFs ansökningsportal i menyn till vänster. Den ska vara registrerad senast måndag den 13 juni 2016 kl 14.00.

Frågor besvaras av Stina Algotson, stina@bfuf.se, 070–736 07 01.