Utlysning 2018 – Social hållbarhet i besöksnäringen

Utlysningen stängde den 18 juni.

BFUF söker projekt med fokus antingen på säkerhet för företag, anställda och besökare eller på tillgänglighet för individer med funktionsnedsättning.

Relevanta projekt:
– utvecklar kunskap om behov och lösningar
– ökar förståelse för marknader och/eller marknadssegment
– undersöker och utvecklar attraktiva produkter, tjänster, processer och destinationer

– Säkerhet, den ena frågan i fokus i årets utlysning, är alltmer aktuell, den lyfts allt oftare av besöksnäringens företag och evenemang. Ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning har vi valt för att belysa att tillgänglighet signalerar att alla är välkomna. Uppskattningsvis berörs cirka 20 procent av oss i Sverige av tillgänglighet och funktionsnedsättning. Om vi dessutom räknar in alla med tillfälligt nedsatt funktion, på grund av till exempel skada, sjukdom eller graviditet, ökar den siffran betänkligt, säger Stina Algotson vd på BFUF.

Projekten ska syfta till att utveckla kunskap som stärker företagens konkurrenskraft och bidra till produkter, tjänster, processer och destinationer som är bättre för merparten besökare. Projekten kan avse hela landet eller vara inriktade på enskilda destinationer eller evenemang. Kunskapen som genereras ska vara relevant för en bred målgrupp.

Projekten ska ha hög vetenskaplig kvalitet. De ska inkludera reellt samarbete med relevanta företag, organisationer eller evenemang inom besöksnäringen och/eller offentliga aktörer. Forskningen ska vara tillämpbar, det vill säga resultaten ska vara till nytta för besöksnäringens kunder, anställda och/eller företag.

Besöksnäringen – stor betydelse för svensk BNP, sysselsättning och export
Resandet förväntas öka både globalt och i Sverige. Turismkonsumtionen uppskattades 2016 omsätta över 300 miljarder kronor och sysselsätta över 170 000 personer i Sverige. Värdet av de utländska besökarnas konsumtion utgjorde då 40 procent av den totala turismkonsumtionen. Turismkonsumtionen i Sverige skär över ett antal branscher/näringsgrenar som brukar ha samlingsnamnet besöksnäringen till vilken bland annat branscherna hotell, restaurang, varuhandel, transport och kultur/nöjen räknas. Dessa tillgodoser även lokal konsumtion, vilket innebär att de sammantaget sysselsätter fler och omsätter betydligt mer än det som turismkonsumtionen uppskattas omsätta.

Om utlysningen
Tema
: Social hållbarhet i besöksnäringen med fokus på säkerhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Forskningen ska vara till nytta för besöksnäringens företag och anställda.
Projektbidrag: högst 1 000 000 kronor per år för maximalt två år.
Projekttid: Utbetalningsstart tidigast mars 2019. Projektstart senast juni 2019.
Sökande ska ha svensk eller utländsk doktorsexamen och vara knuten till ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitution.
Sista ansökningsdag är måndag den 18 juni kl 14.00.
Beslut fattas av BFUFs styrelse i september 2018.

Mer information och ansökan
Ansökan görs i BFUFs ansökningsportal.
Ladda ner hela anökningstexten här.

BFUF har sedan 2012 beviljat 22 forskningsprojekt om totalt 30 miljoner kronor.
Läs mer här.
Kontakt: Stina Algotson, vd, BFUF, 070-736 07 01, stina@bfuf.se