Utlysning 2019 – Jämställdhet i besöksnäringen och ett öppet spår

 

Utlysningen stängde den 18 juni.

BFUF söker forskningsprojekt med den övergripande inriktningen forskning relevant för besöksnäringen. Denna gång finns både öronmärkta medel för tema 1: Projekt med särskilt fokus på jämställdhet inom svensk besöksnäring samt medel till tema 2: Öppet spår.

– Utlysningens ena tema jämställdhet är först och främst en fråga om rättvisa, men den påverkar också företagens och hela branschens lönsamhet. Forskning pekar på att ett jämställt arbetsklimat blir mer produktivt och ger mer nöjda medarbetare, vilket gör företagen mer effektiva och lönsamma. Vi har också valt att i år ha ett öppet spår, detta för att utforska vilka besöksnäringsrelaterade frågor akademin i dag definierar som mest relevanta, säger Stina Algotson vd på BFUF.

Projekten ska syfta till att utveckla kunskap som är till nytta för och därigenom stärker besöksnäringens företag, organisationer, anställda och/eller kunder.

Projekten ska ha hög vetenskaplig kvalitet. De ska inkludera reellt samarbete med relevanta företag, organisationer eller evenemang inom besöksnäringen och/eller offentliga aktörer. Forskningen ska vara tillämpbar, det vill säga resultaten ska vara till nytta för besöksnäringens kunder, anställda och/eller företag.

Besöksnäringen – stor betydelse för svensk BNP, sysselsättning och export
Besöksnäringen och turismen i Sverige befinner sig i en stark utveckling. Turismkonsumtionen uppgick 2017 till 317 miljarder kronor, en ökning med 7,4 procent jämfört med 2016. Utvecklingen innebär stora möjligheter för svensk turism och besöksnäring men också stora utmaningar.

Om utlysningen
Inriktning: Forskning relevant för besöksnäringen.
Två teman: 1. Jämställdhet i besöksnäringen samt 2. Öppet spår.
Forskningen ska vara till nytta för besöksnäringens företag och anställda.
Projektbidrag: högst 1 000 000 kronor per år för maximalt två år.
Projektstart: Tidigast oktober 2019.
Sökande ska ha svensk eller utländsk doktorsexamen och vara knuten till
ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitution.

Sista ansökningsdag är tisdag den 18 juni kl 14.
Beslut fattas av BFUFs styrelse i september 2019.

Mer information och ansökan
Ansökan görs i BFUFs ansökningsportal.
Ladda ner ansökningstexten här.

BFUF har sedan 2012 beslutat om satsningar på över 38 miljoner kronor, varav 11 miljoner kronor tillsammans med Handelsrådet, till 24 vetenskapliga forskningsprojekt. BFUF har även bidragit med cirka 7 miljoner kronor till 15 kortare utvecklingsprojekt.