Utlysning 2020 – Attraktiva företag samt minskade klimatavtryck


Utlysningen stängde den 17 juni.

BFUF söker forskningsprojekt med den övergripande inriktningen forskning relevant för besöksnäringen. Utlysningens två teman är: 1) Attraktiva företag – nöjda medarbetare och 2) Besöksnäringens bidrag till ett minskat klimatavtryck.

– Attraktiva företag – nöjda medarbetare har fokus på medarbetarnivå och hur främjande av social hållbarhet i besöksnäringen kan kombineras med förbättrad långsiktig ekonomisk hållbarhet. Ett område av största vikt för besöksnäringen är att inom ramen för anställningen utveckla och behålla rätt kompetens. Det andra temats fokus är på företagsnivå, där eftersöker vi forskningsstudier inriktade på lösningar på hur besöksnäringens företag (restauranger, caféer, hotell, nöjesparker, skidanläggningar med flera) kan bidra till ett minskat klimatavtryck, med bibehållen eller ökad lönsamhet och attraktivitet, säger Stina Algotson vd på BFUF.

Forskningen ska syfta till konkret nytta för besöksnäringens företag, organisationer, anställda och/eller kunder. Vi efterlyser forskningsprojekt som inbegriper att analysera och föreslå lösningar som bidrar till företagens lönsamhet och samtidigt de anställdas engagemang.

Projekten ska ha hög vetenskaplig kvalitet. De ska inkludera reellt samarbete med relevanta företag, organisationer eller evenemang inom besöksnäringen och/eller offentliga aktörer. Forskningen ska vara tillämpbar, det vill säga resultaten ska vara till nytta för besöksnäringens kunder, anställda och/eller företag.

Besöksnäringen – stor betydelse för svensk BNP, sysselsättning och export
Besöksnäringen och turismen i Sverige befinner sig, liksom hela samhället, i mars 2020 i ett tungt läge till följd av spridningen av coronaviruset. Men sektorn har haft en historiskt stark utveckling de senare åren. Turismkonsumtionen uppgick 2018 till 337 miljarder kronor, en ökning med 6 procent jämfört med 2017. Utvecklingen innebär stora möjligheter för svensk turism och besöksnäring men också stora utmaningar.

Om utlysningen
Inriktning: Forskning relevant för besöksnäringen.
Två teman: 1. Attraktiva företag – nöjda medarbetare samt 2. Besöksnäringens bidrag till ett minskat klimatavtryck.
Forskningen ska vara till nytta för besöksnäringens företag och anställda.
Projektbidrag: högst 1 000 000 kronor per år för maximalt två år.
Projektstart: Tidigast oktober 2020.
Sökande ska ha svensk eller utländsk doktorsexamen och vara knuten till
ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitution.

Sista ansökningsdag var onsdag den 17 juni kl 14.
Beslut fattas av BFUFs styrelse i september 2020.

Mer information och ansökan
Ansökan görs i BFUFs ansökningsportal.
Ladda ner ansökningstexten här.

BFUF, som firade 10 år 2019, har sedan 2009 investerat totalt 72 miljoner kronor i forsknings- och utvecklingsprojekt som skapar nytta för besöksnäringen.