Utlysning 2021 – Omstart av besöksnäringen och framtiden för bussföretag


Utlysningen stängde den 16 juni.

BFUF och Bussbranschens forsknings- och utvecklingsfond (BR) söker forskningsprojekt med den övergripande inriktningen forskning relevant för besöksnäringen. 

Utlysningens två teman är:
1) Omstart av besöksnäringen – lärdomar av tiden med pandemin att ta med för en hållbar framtid

2) Kommersiell busstrafik post corona – marknad och förutsättningar för bussföretag med verksamhet inriktad mot besöksnäring

Besöksnäringens utveckling efter pandemin
Besöksnäringen har påverkats kraftigt av pandemin. I det korta perspektivet har tusentals företag, och ännu fler människors jobb, påverkats och även gått förlorade som en följd av restriktioner, minskat resande, färre fysiska möten och ökat hemarbete. På längre sikt kan konsekvenserna leda till en förändrad syn på hur man ska resa, arbeta, mötas och spendera sin fritid.

– Besöksnäringens aktörer har under det senaste året haft fullt fokus på att hantera akuta problem, överlevnad och uthållighet. Men trots det stålbad man nu genomgår är det viktigt att också lyfta blicken mot vad som kommer efter. Med full respekt för att läget är en enorm utmaning för de enskilda företagen ser vi att det också har drivit fram nya idéer, perspektiv och lösningar, säger Stina Algotson, vd på BFUF.

Med denna utlysnings huvudtema vill BFUF bidra till att forskare tillsammans med aktörer i besöksnäringen (till exempel hotell, restauranger, nöjesparker, skidanläggningar, transport, handel, evenemang och destinationsbolag) belyser lärdomar från tiden med pandemin.

Vi efterlyser projekt som inbegriper att forskare, i samarbete med praktiker, analyserar hur besöksnäringen ska kunna överleva, utvecklas starkare och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Nytt forskningssamarbete med Bussbranschen
I utlysningen 2021 initierar BFUF och BR ett samarbete. Detta innebär att vi gemensamt öppnar ett undertema med öronmärkta medel för ett till två projekt med fokus på den kommersiella busstrafik som är inriktad mot besöksnäringen i Sverige.

Bussbranschen, särskilt turist- och beställningstrafiken med buss, är hårt ansatt i spåren av pandemin. Över 75 procent av bussföretagen uppger att de har tappat mer än 80 procent i omsättning inom vissa segment under 2020. Inom den kommersiella busstrafiken, där bland annat turist- och beställningstrafik med buss finns, har resandet i stort sett upphört.

– Turism bygger på att människor förflyttar sig, det vill säga transporter. Vi ser mycket fram emot samarbetet med BFUF och hoppas att vi under vårt ”busstema” får in och får möjlighet att finansiera spännande studier som tar avstamp i frågor som berör innovation och affärsutveckling samt framtidens marknad för turist- och beställningstrafiken, och vad de innebär för framtida hållbarhet, säger Anna Grönlund, kanslichef BR samt branschchef Sveriges Bussföretag.

Om utlysningen
Inriktning: Forskning relevant för besöksnäringen.
Två teman:
1) Omstart av besöksnäringen – lärdomar av tiden med pandemin att ta med för en hållbar framtid
2) Kommersiell busstrafik post corona – framtiden för bussföretag med verksamhet inriktad mot besöksnäring
Forskningen ska vara till nytta för besöksnäringens företag och anställda.
Projektbidrag: högst 1 000 000 kronor per år för maximalt två år.
Projektstart: Tidigast oktober 2021.
Sökande ska ha svensk eller utländsk doktorsexamen och vara knuten till ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitution.

Sista ansökningsdag är onsdag den 16 juni kl. 14.
Beslut fattas av BFUFs styrelse i september 2021.

Mer information och ansökan
Ansökan till båda temana görs i BFUFs ansökningsportal.
Ladda ner ansökningstexten här.

Kontakt
Stina Algotson, vd, BFUF, 070-736 07 01, stina@bfuf.se

BFUF, som firade 10 år 2019, har sedan 2009 investerat totalt 80 miljoner kronor i forsknings- och utvecklingsprojekt som skapar nytta för besöksnäringen.