Utlysning 2023 – Besöksnäringens roll i ett välfungerande och attraktivt samhälle


Utlysningen stängde den 15 juni.

Utlysningens tema: Besöksnäringens roll i ett välfungerande och attraktivt samhälle – där produktion, konsumtion och värdekedjor ryms inom planetens gränser

Ny text ska in:
Besöksnäringens utveckling efter pandemin

Besöksnäringen har påverkats kraftigt av pandemin. I det korta perspektivet har tusentals företag, och ännu fler människors jobb, påverkats och även gått förlorade som en följd av restriktioner, minskat resande, färre fysiska möten och ökat hemarbete. På längre sikt kan konsekvenserna leda till en förändrad syn på hur man ska resa, arbeta, mötas och spendera sin fritid.

– Besöksnäringens aktörer har under det senaste året haft fullt fokus på att hantera akuta problem, överlevnad och uthållighet. Men trots det stålbad man nu genomgår är det viktigt att också lyfta blicken mot vad som kommer efter. Med full respekt för att läget är en enorm utmaning för de enskilda företagen ser vi att det också har drivit fram nya idéer, perspektiv och lösningar, säger Stina Algotson, vd på BFUF.

Med denna utlysnings huvudtema vill BFUF bidra till att forskare tillsammans med aktörer i besöksnäringen (till exempel hotell, restauranger, nöjesparker, skidanläggningar, transport, handel, evenemang och destinationsbolag) belyser lärdomar från tiden med pandemin.

Vi efterlyser projekt som inbegriper att forskare, i samarbete med praktiker, analyserar hur besöksnäringen ska kunna överleva, utvecklas starkare och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Om utlysningen
Inriktning: Forskning relevant för besöksnäringen.
Forskningen ska vara till nytta för besöksnäringens företag och anställda.
Projektbidrag: högst 1 000 000 kronor per år för maximalt två år.
Projektstart: Tidigast oktober 2023.
Sökande ska ha svensk eller utländsk doktorsexamen och vara knuten till ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitution.

Sista ansökningsdag är torsdag den 15 juni kl. 14.
Beslut fattas av BFUFs styrelse i september 2023.

Mer information och ansökan
Ansökan till båda temana görs i BFUFs ansökningsportal.
Ladda ner ansökningstexten här.

Kontakt
Stina Algotson, vd, BFUF, 070-736 07 01, stina@bfuf.se

BFUF, som firade 10 år 2019, har sedan 2009 investerat totalt 80 miljoner kronor i forsknings- och utvecklingsprojekt som skapar nytta för besöksnäringen.