Evenemang stärker Sveriges konkurrenskraft visar ny statistik

Illustration: Stina Wirsén

Unik data utvecklad i samarbete mellan kultur, idrott och besöksnäring presenteras i Almedalen.

För första gången har Sveriges kultur, idrott och besöksnäring gått samman med syfte att ta fram nationell statistik över Sveriges evenemangsnäring. Det är Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet, Svenska motionslopp, Visita och BFUF står bakom initiativet, Tillväxtverket är medfinansiär. Syftet med projektet är att utveckla metoder och generera en tillförlitlig, robust och samlad statistik över näringen. 

Kraftig utveckling under lång tid – till pandemin
I rapporten Evenemang i siffror 2023 som nu släpps presenterar de första resultaten av ett omfattande arbete. Analysen visar tydligt att evenemangen stärker Sveriges konkurrenskraft. Kultur, idrott och evenemang erbjuder inte enbart konstnärliga upplevelser, underhållning och social gemenskap utan har också haft en stark utveckling i form av omsätt­ning, förädlingsvärde och sysselsättning under lång tid fram till pandemin. Den tydliggör också att evenemangen är en förutsättning för värden som genereras i ett större ekosystem.

– Projektet bryter ny mark, vi har inte haft några tidigare metoder eller data att luta oss mot. Men nu har vi fått fram en pålitlig statistik och relevanta nyckeltal som kommer att vara till stor nytta för att beskriva och utveckla evenemangsnäringen, säger Mikael Brännvall, vd för Svensk Scenkonst.

– Jag är glad att vi nu kan presentera den första statistiken. Siffrorna visar tydligt på en stark positiv tillväxt för kulturevenemangen under flera år fram till pandemin. Nu ser vi fram emot fortsatta årliga mätningar så att vi kan följa och analysera scenkonstens återhämtning och fortsatta utveckling över tid, fortsätter Mikael Brännvall. 

Arbetet visar också tydligt på styrkan i att integrera kultur och idrott. Något som är av vikt för evenemangens själva men också för svenska kommuner. Det betonar vikten av att ha evenemangstrategier på plats.

Ung näring på stark tillväxt
Siffrorna som tagits fram ger också en tydligare bild av branschstrukturen i en ung näring på stark tillväxt. Det är ett tillväxtområde med vikt för Sveriges konkurrenskraft där många små företag tillsammans med ideella krafter bär på kunskapsutvecklingen och driver evenemang med stor omsättning, många deltagare, underleverantörer och volontärer. Detta innebär givetvis utmaningar, jämförbara med andra näringar med många småföretag.

Mer information

Seminarium
”Hur bidrar evenemang till besöksnäringen och Sverige?”
Onsdag 28 juni kl 11.45–12.30, Länsteatern, Bredgatan 10

Medverkande
Mikael Brännvall, vd Svensk Scenkonst
Joppe Pihlgren, verksamhetsledare Svensk Live
Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet
Jonas Siljhammar, vd Visita
Jessica Franzén, statistiker, Jupel 
Stina Algotson, vd BFUF, moderator

Se i efterhand här.

Mer information om seminariet på Almedalens officiella programsida här.
Seminariet ingår i Kultur i Almedalen.

Presentation
”Evenemang stärker Sveriges konkurrenskraft”
Torsdag 29 juni, kl 17, Kruttornet, Strandvägen vid Almedalsporten

Medverkande
Mikael Brännvall, vd Svensk Scenkonst
Joppe Pihlgren, verksamhetsledare Svensk Live
Jonas Siljhammar, vd Visita
Stina Algotson, vd BFUF, moderator

Ingår i  Pop i Almedalen.

Rapport
Rapporten Evenemang i siffror 2023 laddas ner här.

Om projektet
Läs mer om ”Hur bidrar evenemang till besöksnäringen och Sverige?” och projektet Evenemang i siffror här.

Fler Nyheter