Hummersafaris och hamnhistorier – ny Masterclass om yrkesfiskare som entreprenörer i besöksnäringen

Det kustnära yrkesfisket är idag en del av besöksnäringen. Malin Anderssons forskning visar hur det här går till. Det värdskap som yrkesfiskarna bedriver i hamnarna blir som lärotillfällen mellan hamnbesökare och yrkesfiskarna själva. Med en ny roll som yrkesfiskare i den tjänsteinriktade ekonomin och besöksnäringen bidrar de till destinationers och platsers attraktivitet.

Malin Anderssons avhandling Kustnära yrkesfiske i förändring: Från mångsysslare till entreprenör prisades med utmärkelsen Årets ciceron i besöksnäringen 2022.

Praktisk information

Se Malin Anderssons Masterclass ”Hummersafaris & hamnhistorier: yrkesfiskares entreprenörskap på den svenska västkusten” på BFUF Play (25 min) och På två minuter här.

Medverkande: Malin Andersson, postdoc, Lunds universitet

Ladda ner avhandlingen Kustnära yrkesfiske i förändring: Från mångsysslare till enterprenör här.

Fler Nyheter