Sexhandel – ny rapport om vad besöksnäringen kan göra

Att motverka prostitution och människohandel är en hållbarhetsfråga för svensk besöksnäring.

Hotellnäringen kan genom att bedriva ett aktivt arbete mot sexhandel hålla den borta från hotellen och därmed erbjuda en trygg plats för såväl anställda som gäster. Allt fler hotell har tagit till åtgärder för att hjälpa polisen att förhindra sexhandel. Personalen på hotell lyfts fram som nyckelaktörer för att höja medvetenheten och kunskapen om problemet. 

Rapporten Sexhandel – Hur besöksnäring kan motverka prostitution och sextrafficking presenterar resultat från två forskningsprojekt: 
Att främja en besöksnäring fri från människohandel och prostitution – effekterna på anställdas arbetsmiljö vid KTH och No room for trafficking – hotellanställdas strategier för att bemöta och motverka prostitution och människohandel vid Högskolan Dalarna. Båda projekten har studerat hur chefer och anställda på svenska boendeanläggningar påverkas av och konkret hanterar händelser då prostitution och människohandel för sexuella ändamål äger rum på arbetsplatsen.

Utbilda fler anställda i hur man kan upptäcka att sexhandel förekommer och vad som ska göras på arbetsplatsen när det upptäcks, ha tydliga rutiner och checklistor och se till att ha kunskap om när och hur polisen ska kontaktas och anmälan av misstänkta brott ska göras är några av forskarnas rekommendationer.

I rapporten intervjuas , Pernilla Johansson, ansvarig möten och konferenser Scandic Hotel, Magnus Ljungberg, hållbarhetschef, Scandic Koncernen samt Marie Birgersson, ombudsman och regionalt skyddsombud, Hotell- och restaurangfacket (HRF).

Praktisk information

Ladda nr rapporten Sexhandel – Hur besöksnäring kan motverka prostitution och trafficking här.

Läs om forskningsprojekten
Att främja en besöksnäring fri från människohandel och prostitution här

No room for trafficking här

Medverkande forskare
Mana Farshid och Charlotte Holgersson, båda docenter vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) samt Maria Thulemark, doktor i kulturgeografi Högskolan Dalarna.

Fler Nyheter