Organisation

Styrelse

Bakre raden: Jonas Siljhammar, Pim van Dorpel, Eva Dunér, Peter Thomelius och Malin Ackholt.
Sittande: Peter Hellberg, Elisabeth Haglund och Marina Nilsson. På bilden saknas Hans Kristiansson.

Jonas Siljhammar, Visita (ordförande)
Malin Ackholt, HRF (vice ordförande)
Pim van Dorpel, HRF
Eva Dunér, Visita
Elisabeth Haglund, Visita
Hans Kristiansson, HRF
Marina Nilsson, HRF
Peter Thomelius, Visita

Adjungerade

Peter Hellberg, Unionen

Ordförandeskapet alterneras årsvis.

Bilder på styrelsen finns att ladda ner under fliken Press.

Kansli

Eva Fohlstedt och Stina Algotson.
Stina Algotson
VD
stina@bfuf.se
0707-36 07 01

Eva Fohlstedt
Kommunikationsansvarig
eva@bfuf.se
0768-000 887

Vetenskapligt råd/bedömargrupp

Det vetenskapliga rådets uppgift är att säkerställa att forskningen som får medel från BFUF håller hög vetenskaplig kvalitet. Rådet granskar ansökningarna och gör en bedömning som blir vägledande när BFUFs styrelse fattar beslut om vilka projekt som ska beviljas. Rådet som granskar ansökningar inom utlysningen 2022 var:
Lena Mossberg, professor i marknadsföring, Göteborgs universitet
Örjan Bodin, professor i systemekologi/management naturresurser, SRC, Stockholms universitet
Lotta Braunerhielm, universitetslektor, docent kulturgeografi, Karlstads universitet
Per Frankelius, universitetslektor, docent innovation och marknadsföring, Linköpings universitet

Fondens parter

BFUF är besöksnäringens parters, Visita och HRF, gemensamma verktyg för forskning och innovation.

Visita är den svenska besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation. Besöksnäringen utgörs till stor del av hotell, restauranger, nöjesparker, campingar, vandrarhem och skid- och spaanläggningar och är en näring som får en allt större samhällsekonomisk betydelse. Visita företräder över 4 500 företag och 6 000 arbetsplatser som tillsammans står för merparten av besöksnäringens totala omsättning. Visita arbetar för att bidra till bättre tillväxt och nya jobb, bland annat genom att verka för bättre villkor och ökad lönsamhet i besöksnäringen och för att få beslutsfattare att se potentialen i densamma. Inom ramen för branschfrågorna bevakar Visita lagstiftning och regleringar inom besöksnäringens områden. Visitas är remissinstans och branschens samlade röst i många olika sammanhang. Som arbetsgivarorganisation är Visita förhandlingspart gentemot fackliga organisationer – där Hotell- och Restaurang Facket (HRF) och Fackförbundet Unionen är de största. Visita förhandlar fram kollektivavtal med respektive fackförbund.
www.visita.se

Hotell- och restaurangfacket (HRF) organiserar 38 000 anställda på hotell, restauranger, barer, nattklubbar, kasinon, konditorier, cateringföretag, bingo- och bowlinghallar, konferens-, turism- och nöjesparksanläggningar. HRF bildades 1918 och är ett förbund inom LO. Medlemmarna jobbar inom en mängd yrken; servitris/servitör, kallskänka, kock, restaurangbiträde, städare, receptionist, portier, croupier, vaktmästare, garderobiär, liftskötare, skidlärare, skoterförare, isbyggare, hundspannsförare, dörrvaktmästare, massör, hudterapeut, bingoutropare, björnskötare m m.
www.hrf.net

hrf_net