Pressbilder

Här finns bilder på BFUFs styrelse och kansli.
Ange fotograf Peter Jönsson vid publicering.

Malin Ackholt, HRF
Ordförande BFUF
Elisabeth Haglund, Visita
Styrelseledamot BFUF
Peter Thomelius, Visita
Styrelseledamot BFUF
Stina Algotson
Vd
Jonas Siljhammar, Visita
Vice ordförande BFUF
Hans Kristiansson, HRF
Styrelseledamot BFUF
Peter Hellberg, Unionen
Adjungerad
Eva Fohlstedt
Kommunikationsansvarig
Eva Dunér, Visita
Styrelseledamot BFUF
Marina Nilsson, HRF
Styrelseledamot BFUF