Pressmeddelanden

Svenska evenemang omsätter 53 miljarder kronor
2024 05 15
Ladda ner här.

Evenemang stärker Sveriges konkurrenskraft – nu presenteras ny statistik
2024 02 05.
Ladda ner här.

Magnus westling är årets ciceron i besöksnäringen 2023. 2023 12 07
Ladda ner här.

BFUF satsar 6 miljoner på tre forskningsprojekt. 2023 09 27
Ladda ner här.

Evenemang stärker Sveriges konkurrenskraft visar ny statistik. 2023 06 26
BFUF, Svensk Scenkonst och Svensk Live i samarbete.
Ladda ner här.

Utlysning av forskningsmedel 2023 tema: Besöksnäringens roll i ett välfungerande och attraktivt samhälle. 2023 03 27
Ladda ner här.

Ytterligare ett forskningsprojekt för grön omställning beviljas medel av BFUF. 2022 09 21
Ladda ner här.

BFUF satsar 2,9 miljoner på forskning för grön omställning. 2022 09 16
Ladda ner här.

Utlysning av forskningsmedel 2022, teman: Grön automation samt AI, automatisering och robotisering i besöksnäringen. 2022 03 28
Ladda ner här.

Nytt samarbete för nationell evenemangsstatistik. 2021 10 19
Ladda ner här.

3,2 miljoner till forskning om omstart av besöksnäringen. 2021 09 16
Ladda ner här.

Utlysning av forskningsmedel 2021, tema: Omstart av besöksnäringen och framtiden för bussföretag. 2021 03 23
Ladda ner här.

Henrik Jutbring är Årets ciceron i besöksnäringen 2020. 2020 11 26
Ladda ner här.

6,7 miljoner till forskning inom besöksnäringen – om lärande som del av varumärket, social hållbarhet på gymnasiets yrkesprogram, utbildningens roll efter en pandemi, hur val av mat minskar klimatavtryck och innovativt hållbarhetsarbete hos entreprenörer inom naturturism. 2020 09 16
Ladda ner här.

Årets ciceron i besöksnäringen – ny forskningsutmärkelse öppen för nominering. BFUF och Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism initierar den årliga utmärkelsen Årets ciceron. 2020 08 24
Ladda ner här.

7,3 miljoner till forskning inom besöksnäringen – jämställdhet, innovationsledning, kunskapsturism och hållbart resande. 2019 09 25
Ladda ner här.

Utlysning av forskningsmedel 2019, tema: Jämställdhet i besöksnäringen samt öppet spår. 2019 03 18.
Ladda ner här.

3,2 miljoner till forskning om säkerhet och tillgänglighet i besöksnäringen. 2018 09 11
Ladda ner här.

Utlysning av forskningsmedel 2018, tema: Social hållbarhet i besöksnäringen. 2018 03 16
ladda ner här.

11 miljoner till fyra forskningsprojekt om framtidens fysiska mötesplats. 
2017 03 15
Ladda ner här.

4,9 miljoner till fyra universitet för att utveckla besöksnäringen inom digitalisering och visualisering.
Ladda ner här.

Utlysning av forskningsmedel september 2016, tema: Framtidens fysiska mötesplatser i samarbete med Handelsrådet.
Ladda ner här.

Hur kan Sverige bli bättre på kulinarisk turism? Ny bok ”På resa i matlandet” av forskare i BFUF-projekt.
2016_05_11_Pa_resa_i_matlandet

Utlysning av forskningsmedel mars 2016, tema: Digitalisering och visualisering
2016_03_14_Utlysning_mars_2016

Tre forskningsprojekt med temat Attraktiva besöksanledningar får dela på 4,1 miljoner kronor
2015_12_16_press_Beslut_2015

Idrotten och svensk besöksnäring får Vinnovastöd för att utveckla hållbara evenemangsstäder
2015_11_04_press_BFUF_RF_vinnovastod_hallbara_evenemangsstader
Läs också om projektet ”Hållbara evenemang”, ett samarbete mellan BFUF och Riksidrottsförbundet.

Utlysning av forskningsmedel 2015, tema: Attraktiva svenska besöksanledningar
2015 06 08 Utlysning 2015

Hur skapar vi hållbara evenemang? – Internationella toppforskare möts i Göteborg 18–19 mars
2015 03 16_press_BFUF_internationella toppforskare_evenemang

Tre forskningsprojekt med temat ”Innovation i besöksnäringen” får dela på 4,2 miljoner kronor
2014 12 08_BFUF_press_Beslut_2014

En av världens främsta evenemangsforskare i Stockholm, start för BFUFs och RFs tvååriga samarbete kring hållbara internationella idrottsevenemang
Press_BFUF_RF_2014_08_26_evenemangsamarbete_Donald_Getz

Nytt samarbete mellan idrott och besöksnäring
Press_BFUF_RF_2014_06_16_samverkan_idrott_besoksnaring

Utlysning av forskningsmedel 2014, tema: Innovation
2014_06_16_BFUF_press_Utlysning_2014

4,2 forskningsmiljoner för utveckling av besöksnäringen
2013_12_17_press_Beslut_2013

Svensk besöksnäring gör gemensam kraftsamling för innovation
Pressmeddelande_131122_besoksnaringens_kraftsamling_for_innovation

Fem projekt får dela på 7 miljoner kronor
2012_12_06_BFUF_press_Beslut_2012

Forskningsfond satsar inom besöksnäringen
2012_08_29_BFUF_press_Utlysning_2012