NYFIKEN – ny Masterclass om kunskapsturism

Allt fler erfarna, kunniga och medvetna resenärer efterfrågar upplevelser där man lär sig något och utvecklas som individ. Kunskap bör ses som attraktion och som resurs för hållbar destinationsutveckling. Genom att utveckla kunskapsturism kan besöksnäringen och destinationer bidra aktivt till ett mer hållbart samhälle.

Filmen NYFIKEN ger några fina exempel på hur detta kan gå till. Maria Bodin, marinbiolog, berättar om marina kolonilotter som kan utveckla både gastronomi och hållbar mat. Claes Brunius, affärsutvecklare på Statens fastighetsverk lyfter fram hur de tillsammans med entreprenörer i besöksnäringen utvecklar besöksmål bland de 2 300 fastigheter de förvaltar, som alla vi svenskar äger tillsammans. Martin Larsvik, marinbiolog visar hur Tjärnö marina laboratorium byggt upp ett professionellt besöksmottagande som i sin tur genererar gästnätter på destinationen.

Mer information

Se Masterclassen NYFIKEN på BFUF Play (26 min) och På två minuter här.

NYFIKEN bygger på forskningsprojektet Kunskapsturism som attraktion och resurs. Forskarna Eva Maria Jernsand, dr, forskare i marknadsföring och turism vid företagsekonomiska institutionen, Maria Persson, dr, kulturarvsforskare vid Institutionen för historiska studier och Erik Lundberg, dr, forskare i marknadsföring och föreståndare för Centrum för Turism har genomfört och summerat projektet.
Läs mer om projektet här.

Medverkande i filmen:
Maria Bodin, marinbiolog, Martin Larsvik, marinbiolog och informatör, båda vid Tjärnö marina laboratorium och Claes Brunius, affärsutvecklare på Statens fastighetsverk.

”Forskningsstationen på Tjärnö lockar tusentals besökare” – läs intervju med Martin Larsvik här.

”Besöksnäringens största fastighetsägare önskar fler entreprenörer” – läs intervju med Claes Brunius här.

Fler Nyheter