Ny utlysning 2022

BFUF söker forskningsprojekt med två teman:
1) Grön omställning i besöksnäringen
2) AI, automation och robotisering i besöksnäringen

Det pågår en grön omställning i samhället som syftar till att motverka pågående miljöförstöring och klimatförändringarna. En rad globala miljömål har formulerats i bland annat Agenda 2030 och EU:s gröna giv. Många aktörer i besöksnäringen driver på utvecklingen mot hållbarhet, men det krävs ett fortsatt och intensifierat arbete med att bidra till den gröna omställningen. Den snabba digitala utvecklingen driver en digital strukturomvandling. Automatisering och robotisering gör intåg i tjänstesektorerna, och därmed i besöksnäringen. 

Med denna utlysning vill BFUF bidra till att forskare tillsammans med aktörer i besöksnäringen (till exempel hotell, restauranger, nöjesparker, skidanläggningar, transport och evenemang) belyser hur samhällets gröna omställning kan påverka företagen och dess anställda i besöksnäringen och vice versa samt behov och effekter av AI, automatisering och robotisering och hur detta kan påverka och främja företag och dess anställda i besöksnäringen.

Vi efterlyser projekt som inbegriper att forskare, i samarbete med praktiker, analyserar hur besöksnäringen ska kunna överleva, utvecklas starkare och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Fakta

Inriktning: Forskning relevant för besöksnäringen som är till nytta för besöksnäringens företag och anställda.
Teman:
1) Grön omställning i besöksnäringen
2) AI, automation och robotisering i besöksnäringen
Projektbidrag: högst 1 000 000 kronor per år för maximalt två år.
Projektstart: Tidigast oktober 2022.
Sökande ska ha svensk eller utländsk doktorsexamen och vara knuten till ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitution.

Sista ansökningsdag är torsdag den 16 juni kl. 14.
Beslut fattas av BFUFs styrelse i september 2022.

Mer information och ansökan
Ansökan görs i BFUFs ansökningsportal.
Ladda ner hela ansökningstexten här.

Kontakt
Stina Algotson, vd, BFUF, 070-736 07 01, stina@bfuf.se

Fler Nyheter