Ny utlysning 2024 – AI och besöksnäringen


Illustration: Stina Wirsén

Utlysningens tema: Artificiell intelligens och besöksnäringen – AI och framtidens arbete, service, möten och gästkommunikation i besöksnäringen

BFUF söker forskningsprojekt som ur arbets- och företagarperspektiv tar avstamp i frågor som berör AI och besöksnäringen.

Artificiell intelligens (AI) har potential att bidra med ekonomisk tillväxt och lösningar på miljömässiga och sociala samhällsutmaningar. Utvecklingen erbjuder stora möjligheter och verktyg som kan spara både tid och pengar. Redan idag bidrar tekniken till att skapa nya tjänster, minska energianvändning, effektivisera industriell produktion och bättre identifiera sjukdomar. AI innebär också förändringar av arbetslivet. Enligt två scenarier som presenterats av Institutet för framtidsstudier kan mänskliga arbetare antingen ersättas med maskiner (labor replacement) eller samarbeta med maskinerna (labor enabling) och genom det uppnå förbättrad arbetsmiljö, ökad säkerhet och produktivitet. 

AI förväntas leverera den största nyttan inom försäljning, marknadsföring eller kundservice. Framtidens konsumenter kommer att utnyttja AI på olika sätt vilket innebär att kommunikation till kunderna, relationer med gästerna, service och möten kommer att påverkas.

– AI kommer att förändra arbetslivet i besöksnäringen och också företagens möten och kommunikation med gäster och anställda. Man kommer att ställas inför frågan om vad som kan göras digitalt och vad som görs bättre analogt. Vi kan förvänta oss att vissa saker kommer att förändras snabbt, men andra långsamt eller inte alls. Det är av stor vikt att frågan om hur AI kommer att påverka besöksnäringen blir belyst, säger Stina Algotson, vd på BFUF.

Med utlysningen vill BFUF verka för att forskare tillsammans med relevanta parter belyser frågorna med fokus på hur AI kan påverka framtidens arbete, service, möten och gästkommunikation i besöksnäringen.

Fakta

Inriktning: Forskning relevant för besöksnäringen.
Tema: Artificiell intelligens och besöksnäringen – AI och framtidens arbete, service, möten och gästkommunikation i besöksnäringen
Forskningen ska vara till nytta för besöksnäringens företag och anställda.
Projektbidrag: högst 2 000 000 kronor per år för maximalt två år.
Projektstart: Tidigast oktober 2024.
Sökande ska ha svensk eller utländsk doktorsexamen och vara knuten till ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitution.

Sista ansökningsdag är
torsdag den 13 juni kl. 14.
Beslut fattas av BFUFs styrelse i september 2024.

Mer information och ansökan
Ansökan görs i BFUFs ansökningsportal.
Ladda ner hela ansökningstexten här.
Mer om utlysningen här.

Kontakt
Stina Algotson, vd, BFUF, 070-736 07 01, stina@bfuf.se

Fler Nyheter