Publikationer

Vi publicerar rapporter från avslutade forskningsprojekt och andra projekt där BFUF varit delaktig. Här finns också vårt nyhetsbrev INVIT. Du hittar våra publikationer genom att skriva sökord och/eller välja kategorier nedan.

Filtrera på:

Sortera efter:

BFUF Rapport #8
Tillväxtbransch i förändring – prognoser för kompetensbehov inom hotell- och restaurangbranschen till år 2030

INVIT #1 April 2018

INVIT #4 December 2017

Framtidens fysiska mötesplats

INVIT #3 September 2017

INVIT #1 Mars 2017

INVIT #2 Juni 2017