Publikationer

Vi publicerar rapporter från avslutade forskningsprojekt och andra projekt där BFUF varit delaktig. Här finns också vårt nyhetsbrev INVIT. Du hittar våra publikationer genom att skriva sökord och/eller välja kategorier nedan.

Filtrera på:

Sortera efter:

Arvet efter ett mästerskap

Legacy av idrottsevenemang

BFUF Verksamhetsberättelse 2017

BFUF Verksamhetsberättelse 2018

BFUF 10 år – filmen om BFUFs betydelse för forskning, utveckling och innovation i svensk besöksnäring

INVIT #1 Mars 2019

Tre scenarier för framtidens turistbyrå – Digitalisering, samskapande och innovation

INVIT #4 December 2018

Study of the design and execution of an open innovation contest on visualization designs in the tourism industry

Place Innovative Synergies for City Center Attractiveness: A Matter of Experiencing Retail and Retailing Experiences