Naturturism

Filtrera på:

Sortera efter:

Access to Nature for Persons with Disabilities: Perspectives and Practices of Swedish Tourism Providers

Naturligtvis

Cirka 20 procent av oss har funktionsnedsättning. Till det kommer alla som kanske är tillfälligt sjuka, skadade eller gravida. Naturturismföretag…

Årets ciceron 2022

Hummersafaris och hamnhistorier: yrkesfiskares entreprenörskap på den svenska västkusten Det kustnära yrkesfisket är idag en del av besöksnäringen. Malin Anderssons…

Årets ciceron 2021

Mikroföretag som skapar värde och utvecklar besöksnäringen De riktigt små besöksnäringsföretagen på landsbygden kan bidra till att destinationer blir mer…

Access to Nature through Tourism : A Study of Four Perspectives on Inclusive Nature-based Tourism

Tillgänglighet i Jämtlandsfjällen – resultat från en studie om inkluderande naturturism och friluftsliv