BFUFs årliga möte med pågående forskningsprojekt

Illustration: Stina Wirsén

Vi hälsar forskare med pågående BFUF-projekt välkomna. Syftet med mötet är att presentera och stämma av status i pågående forskningsprojekt och skapa ett möte mellan forskare och parterna i BFUF.

Program
10.00 Kaffe serveras
10.30 Välkommen – Malin Ackholt, HRF och Peter Thomelius, Visita
På gång i BFUF och dagens upplägg, Stina Algotson
Presentationsrunda
10.40 BFUF kommunikation och BFUF Play, Eva Fohlstedt

10.50 – 11.10 Framtidens mötesindustri, interaktioner och värdskap i digitaliseringens tidsålder
Jörgen Eksell, Lunds universitet, Campus Helsingborg

11.10 – 11.30  Krisdriven innovation: från reaktiva åtgärder till nya smarta turismtjänster i pandemins spår
Maria Ek Styvén, Luleå tekniska universitet

11.30 – 11.50 Attraktionskraft och grön omställning – ett webbaserat varumärkes-experiment för besöksnäringens hållbara utveckling
Tatiana Chekalina, Mittuniversitetet

11.50 – 12.10 Färdväg mot Paris i landskap bortom vägnätet – En studie av potentiell minskad klimatpåverkan och genomförbarhet av åtgärder baserade på tillräcklighet och effektivitet i Svenska Turistföreningen
Anna Björklund, Kungl. Tekniska högskolan

12.20 – 13.20 Lunch

13.20 – 13.40 Förrådshushållning i en grön restaurangbransch – förutsättningar för en nygammal hållbar måltidskultur
Matilda Marshall, Umeå universitet

13.40 – 14.00 Hundturism med fokus på livskvalitet och destinationsresiliens
Jörgen Eksell, Lunds universitet, Campus Helsingborg

14.00 – 14.20 Utkantens attraktivitet – en studie om besöksnäringens förutsättningar i utsatta områden
Cecilia Cassinger, Lunds universitet, Campus Helsingborg

14.20 – 14.40 Kaffe

14.40 – 15.00 Hur får vi fler att vilja arbeta i köket? – en studie av restauranganställda med deltagande observation genom arbete
Susanna Heldt Casell, Högskolan Dalarna

15.00 – 15.30 Presentation av några pågående utvecklingsprojekt
BFUF

15.30– 15.40                Summering/frågor

15.40 – 17.00               Avslutande mingel