Kompetensförsörjning

Filtrera på:

Sortera efter:

BFUF Rapport #8
Tillväxtbransch i förändring – prognoser för kompetensbehov inom hotell- och restaurangbranschen till år 2030

Högre utbildning Hospitality management

Tillväxtvärk?

Utbildningsrådet för hotell och restauranger (UHR)

BFUF Rapport #2
Growing Pains?

BFUF Rapport #1
Sveriges mest attraktiva bransch

BFUF Rapport #1
Sweden’s most attractive industry