Kompetensförsörjning

Filtrera på:

Sortera efter:

Workplace learning in transient workplaces: the tourism and hospitality industry in the Arctic region

Kompetent, kunnig och stolt

Vikten av kompetensutveckling i besöksnäringen Kompetent, Kunnig och stolt handlar om vikten av kreativitet och utvecklingsmöjligheter för anställda i besöksnäringen….

BFUF Rapport #8
Tillväxtbransch i förändring – prognoser för kompetensbehov inom hotell- och restaurangbranschen till år 2030

Högre utbildning Hospitality management

Tillväxtvärk?

Utbildningsrådet för hotell och restauranger (UHR)

BFUF Rapport #2
Growing Pains?

BFUF Rapport #1
Sveriges mest attraktiva bransch

BFUF Rapport #1
Sweden’s most attractive industry