Marknadsföring

Filtrera på:

Sortera efter:

Säkert!

Besökare upplever svenska besöksmål som trygga. Men, hur skapar man säkra platser och hur bemöter man ryktesspridning om något händer?Medverkande: Cecilia…

Attraktiva arbetsgivare

Med ett starkt varumärke är det lättare att hitta och behålla rätt kompetens. Hur kan arbetsgivare i besöksnäringen bli mer…

International Journal of Tourism Cities
The narrative rhythm of terror: a study of the Stockholm terrorist attack and the “Last Night in Sweden” event

What’s love got to do with it? Place brand love and viral videos

Places in good graces: The role of emotional connections to a place on word-of-mouth

BFUF Rapport #12
Legacy och evenemang – En modell för att arbeta långsiktigt med effekter av evenemang