Företagsutveckling

Filtrera på:

Sortera efter:

I just work here! Employees as co-creators of the employer brand

Perceptions of climate change and tourism: A deep dive into the forums of Reddit

BFUF Rapport #23
Morgondagens gröna turist? – De unga generationernas syn på hållbarhet och resor

Co-created employer brands: the interplay of strategy and identity

Sexhandel

Hur besöksnäring kan motverka prostitution och sextrafficking Att motverka prostitution och människohandel är en hållbarhetsfråga för svensk besöksnäring. Allt fler…

Attraktiva arbetsgivare

Med ett starkt varumärke är det lättare att hitta och behålla rätt kompetens. Hur kan arbetsgivare i besöksnäringen bli mer…

Har ni specialkost?

En av fem konferensgäster önskar specialkost. Vissa företag har aldrig mindre än 30 procent specialkost. Det här skapar både utmaningar…

Naturligtvis

Cirka 20 procent av oss har funktionsnedsättning. Till det kommer alla som kanske är tillfälligt sjuka, skadade eller gravida. Naturturismföretag…

Äta ute

Tjänsteresenärer äter cirka 20-30 miljoner måltider ute varje år. De vill gärna ha husmanskost, inte betala för mycket och platser…

Årets ciceron 2022

Hummersafaris och hamnhistorier: yrkesfiskares entreprenörskap på den svenska västkusten Det kustnära yrkesfisket är idag en del av besöksnäringen. Malin Anderssons…

Årets ciceron 2021

Mikroföretag som skapar värde och utvecklar besöksnäringen De riktigt små besöksnäringsföretagen på landsbygden kan bidra till att destinationer blir mer…

Morgondagens gröna turist?

De unga generationernas syn på hållbarhet och resor Unga resenärer är avgörande för turismens framtid. De är många och står…

Employee perceptions of employers’ creativity and innovation: Implications for employer attractiveness and branding in tourism and hospitality