Hållbarhet

Här finns exempel på tre dimensioner av hållbarhet: ekonomisk, social och miljömässig.

Filtrera på:

Sortera efter:

Säkert!

Besökare upplever svenska besöksmål som trygga. Men, hur skapar man säkra platser och hur bemöter man ryktesspridning om något händer?Medverkande: Cecilia…

Naturligtvis

Cirka 20 procent av oss har funktionsnedsättning. Till det kommer alla som kanske är tillfälligt sjuka, skadade eller gravida. Naturturismföretag…

Man blir paff

Yrkeselever inom hotell och restaurang om sexuella trakasserier och vad utbildningarna kan göra Att motverka sexuella trakasserier är en strategiskt…

Sexhandel

Hur besöksnäring kan motverka prostitution och sextrafficking Att motverka prostitution och människohandel är en hållbarhetsfråga för svensk besöksnäring. Allt fler…

BFUF Rapport #20
Man blir paff – yrkeselever inom hotell och restaurang om sexuella trakasserier och vad utbildningarna kan göra

International Journal of Tourism Cities
The narrative rhythm of terror: a study of the Stockholm terrorist attack and the “Last Night in Sweden” event

Tillgänglighet i Jämtlandsfjällen – resultat från en studie om inkluderande naturturism och friluftsliv