Hållbarhet

Här finns exempel på tre dimensioner av hållbarhet: ekonomisk, social och miljömässig.

Filtrera på:

Sortera efter:

“If less is more, how you keeping score?” Outlines of a life cycle assessment method to assess sufficiency

BFUF Rapport #23
Morgondagens gröna turist? – De unga generationernas syn på hållbarhet och resor

Perceptions of climate change and tourism: A deep dive into the forums of Reddit

Using crossmodal correspondences as a tool in wine communication

The imitation game – exploring the double-grip analysis for creating analog wines

Säkert!

Besökare upplever svenska besöksmål som trygga. Men, hur skapar man säkra platser och hur bemöter man ryktesspridning om något händer?Medverkande: Cecilia…

Naturligtvis

Cirka 20 procent av oss har funktionsnedsättning. Till det kommer alla som kanske är tillfälligt sjuka, skadade eller gravida. Naturturismföretag…

Man blir paff

Yrkeselever inom hotell och restaurang om sexuella trakasserier och vad utbildningarna kan göra Att motverka sexuella trakasserier är en strategiskt…

Sexhandel

Hur besöksnäring kan motverka prostitution och sextrafficking Att motverka prostitution och människohandel är en hållbarhetsfråga för svensk besöksnäring. Allt fler…

Nyfiken

Kunskapsturism som kan utveckla besöksnäringen Allt fler erfarna, kunniga och medvetna resenärer efterfrågar upplevelser där man lär sig något och…

Årets ciceron 2023

Culinary Action: Hållbar gastronomi med råvaran i fokus Svensk besöksnäring, restauranger tillsammans med livsmedelsproducenter, har potential att bidra till hållbar…

Morgondagens gröna turist?

De unga generationernas syn på hållbarhet och resor Unga resenärer är avgörande för turismens framtid. De är många och står…

Återvin

Minskat vinsvinn i besöksnäringen Vintillverkning är resurskrävande och har stor klimatpåverkan under både framställning och hantering. Druvorna odlas under lång…