Platsutveckling, destination

Filtrera på:

Sortera efter:

Säkert!

Besökare upplever svenska besöksmål som trygga. Men, hur skapar man säkra platser och hur bemöter man ryktesspridning om något händer?Medverkande: Cecilia…

Årets ciceron 2020

Social marknadsföring genom evenemang Hur kan evenemang skapa långsiktig förändring för samhällets bästa? Henrik Jutbrings forskning visar att sociala, intensiva…

Årets ciceron 2021

Mikroföretag som skapar värde och utvecklar besöksnäringen De riktigt små besöksnäringsföretagen på landsbygden kan bidra till att destinationer blir mer…

International Journal of Tourism Cities
The narrative rhythm of terror: a study of the Stockholm terrorist attack and the “Last Night in Sweden” event

What’s love got to do with it? Place brand love and viral videos

Places in good graces: The role of emotional connections to a place on word-of-mouth

Platsbaserade digitala upplevelser
Platsbaserade digitala upplevelser – metodhandbok för innovationer inom besöksnäring

Place Innovative Synergies for City Center Attractiveness: A Matter of Experiencing Retail and Retailing Experiences